Lãnh đạo phải thể hiện được suy nghĩ của nhân dân mình

 • Bởi Khách
  11/11/2009
  1 phản hồi

  Nhà báo Việt Lâm: Nhưng tôi thấy người Mỹ chọn Barack Obama trong khi ông ấy khá ít kinh nghiệm hơn so với những ứng cử viên khác? Ông ấy cũng chưa được cọ xát, vậy tại sao ông ấy vẫn được lựa chọn?

  GS Thomas Patterson: Chúng tôi có hệ thống hai đảng và vào năm 2008, đảng Dân chủ có thể đề cử bất cứ ai đáng tin cậy, họ đều có thể thắng cử, trừ phi quá yếu kém hoặc có vết nhơ trong quá khứ.

  Hillary Clinton có thể đã là Tổng thống nếu là ứng cử viên của đảng Dân chủ. Tôi nói thế là vì nếu bạn nhìn vào lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và vào những thời điểm kinh tế khó khăn, ai sẽ thắng cử - đảng đối lập. Đó là lịch sử.

  Ai chiến thắng khi đang có một cuộc chiến không được lòng dân ở nước ngoài - đảng đối lập.

  Ai chiến thắng khi Tổng thống đương nhiệm lúc đó chỉ có tỉ lệ ủng hộ là 25%, như ông Bush - đảng đối lập.

  Cả ba yếu tố này đều có ở năm 2008, biến cuộc bầu cử trở thành quá dễ dàng cho đảng Dân chủ.

  Nhưng nhiều người không nghĩ thế là dễ dàng, họ cho đó là khó khăn. Và vì khó khăn lắm mới chiến thắng nên ta có thể làm gì ta muốn.

  Nhưng vấn đề với hai đảng là nếu bạn nghiêng quá về bên nào, bạn sẽ khiến những người ở giữa khó chịu, và bạn sẽ thấy chuyện đã xảy ra với ông Bush và đảng Cộng hòa. Đó cũng là nguy cơ với đảng Dân chủ nếu tả khuynh quá. Và tôi nghĩ là ông Obama hiểu rõ rằng để chiến thắng lần nữa năm 2012, ông ấy phải trung dung hơn, và có thể khiến những người phía tả tức giận, nhưng đến năm 2012 thì họ chẳng thể đi đâu ngoài đi theo ông ấy. Họ có thể gây chút khó khăn nhưng không thể chuyển sang phía Cộng hòa được. Nhưng những người ở giữa, những người trung dung, những người sẽ quyết định kết quả bầu cử, họ sẽ thoải mái hơn với người mà họ cho là cũng ôn hòa như họ, và đó chính là vị trí mà ông Obama đã có.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Muốn lãnh đạo thể hiện được suy nghĩ của người dân, trọng dụng nhân tài, thì phải có sự ràng buộc giữa quyền lực và trách nhiệm chính trị. Nhân dân phải có quyền hạ ông xuống bằng lá phiếu của mình, nếu ông không còn thể hiện suy nghĩ của họ nữa. Rất tiếc điều này chưa có ở VN, nên việc "lãnh đạo thể hiện suy nghĩ của người dân" vẫn chỉ là trong giấc mộng đẹp...