TS Nguyễn Quang A: Nếu mọi người cùng đóng góp, những thay đổi sẽ không đến nỗi quá chậm

 • Bởi tqvn2004
  28/10/2009
  0 phản hồi

  Nam Nguyên: Thưa TS, ông nhận định là quyết định 97 có thể bị kiện ra WTO, vậy thì khả năng của việc này là như thế nào. Bản thân ông sẽ tiến hành việc này hay là ai khác sẽ làm?

  TS Nguyễn Quang A: Tôi chỉ nêu ra một khả năng như vậy, bởi vì việc làm này đã vi phạm những cam kết của chính phủ Việt Nam khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Còn có ai kiện hay nêu vấn đề khiếu nại với WTO, thì tôi chưa thể biết được những người khác sẽ làm điều gì.

  Nam Nguyên: Khi Việt Nam không còn hiện diện những tổ chức nghiên cứu độc lập, nhất là nghiên cứu chính sách như IDS, thì sẽ ảnh hưởng gì tới xã hội. Phải chăng ở đây có nhằm giải quyết một sự dàn xếp mang tính chính trị?

  TS Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ rằng nó vô cùng có hại cho sự phát triển của đất nước việt Nam. Đây không phải là vấn đề chỉ riêng với chúng tôi mà là vấn đề với toàn bộ giới trí thức ở Việt Nam và với sự phát triển chung của đất nước này. Đây không phải là vấn đề cá nhân hay của một nhóm mà là vấn đề lớn hơn nhiều.

  Nam Nguyên: Thưa, quan điểm của chính phủ đã rõ khi ban hành quyết định 97. Phải chăng Việt Nam sẽ phải trở lại rất nhiều thời gian cho những tiến bộ đã mất?

  TS Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ sẽ tùy thuộc vào rất nhiều nhân tố, tùy thuộc vào tiếng nói của bản thân giới trí thức và nhận thức của các tầng lớp quan chức và nhận thức chung của mọi tầng lớp nhân dân.

  Nếu mà tất cả mọi người coi chuyện đó là thường, không đáng kể và cam chịu… để yên, thì tôi nghĩ rằng có thể sẽ mất hàng thế kỷ nữa không chừng. Còn nếu mọi người thấy là mình nên đóng góp ý kiến, bằng tất cả những cách có thể trên bình diện xây dựng đất nước, thì tôi nghĩ cũng có thể những thay đổi sẽ không đến nỗi là quá chậm.

  Riêng đối với bản thân, tôi khá lạc quan bất luận kết qủa của chuyện tranh cãi này đi đến thế nào.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi