Giải quyết “sự việc Bát Nhã” là trách nhiệm của Tu viện và Pháp môn Làng Mai

 • Bởi Khách
  21/10/2009
  0 phản hồi

  Như chúng tôi đã nói trong bài trước, sau khi được phép của Nhà nước và GHPGVN, tu sinh nhiều nơi đổ về Tu viện Bát Nhã, tu tập theo Pháp môn Làng Mai. Thế nhưng, dựa vào những lời tuyên bố của Sư ông Thích Nhất Hạnh: "Pháp môn Làng Mai là một giáo hội độc lập với GHPGVN, việc nội bộ của Làng Mai không thuộc thẩm quyền của Nhà nước và GHPGVN", nên một số tu sinh Pháp môn Làng Mai - chủ yếu là những người trẻ tuổi, thường biểu lộ thái độ ngông nghênh, coi thường tăng, ni, phật tử Tu viện Bát Nhã.

  Công bằng mà nói, một số tăng, ni, phật tử Tu Viện Bát Nhã - cũng là những người trẻ tuổi, công phu tu hành chưa lâu, đã không chịu được những thái độ này. Từ việc tranh luận với nhau bằng lời nói, do cả hai bên đều thiếu kiềm chế nên đã dẫn đến xô xát. Một cán bộ lãnh đạo Công an thị xã Bảo Lộc, cho biết: "Công an hoàn toàn không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà chùa, cũng như không hề có việc đàn áp tu sinh. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn kịp thời những vụ va chạm giữa hai bên, không để tình hình thêm phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự".

  Trước những sự việc ấy, Thượng tọa Thích Đức Nghi thôi không bảo lãnh cho tăng sinh Pháp môn Làng Mai tu tập tại Tu viện Bát Nhã, mà một trong những nguyên nhân, là: "Khi Pháp môn Làng Mai được tổ chức, các Giáo thọ được cử từ Pháp về, và thay đổi liên tục. Các Giáo thọ này không tuân thủ những quy định của pháp luật và Hiến chương GHPGVN. Lý do được các Giáo thọ đưa ra là Pháp môn Làng Mai không dính dáng gì đến GHPGVN và Nhà nước".

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi