Kiểm toán phát hiện hàng loạt sai phạm của TKV

 • Bởi tqvn2004
  08/09/2009
  1 phản hồi

  Đối với các dự án đầu tư xây dựng, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng của TKV. Cụ thể: Chỉ định thầu không đúng quy định 99 gói thầu với giá trị 1.690 tỷ đồng; 125 gói thầu tự làm với giá trị dự toán 1.385 tỷ đồng nhưng chưa có lực lượng giám sát độc lập theo quy định;

  Trong công tác nghiệm thu, quyết toán, TKV đã thực hiện không đúng tại 8 dự án với số tiền 2,1 tỷ đồng; 184 dự án hoàn thành với giá trị 3,3 tỷ đồng chưa phê duyệt quyết toán...

  Có tới 20 dự án của TKV với tổng mức đầu tư 10.069 tỷ đồng, hoàn thành chậm so với quyết định đầu tư.

  Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, sàng tuyển than thuộc TKV đã sử dụng phương pháp tính sản lượng than sản xuất chưa hợp lý nên không xác định được sản lượng than thực tế sản xuất, hao hụt, mất mát.

  Đặc biệt, phương pháp đo đạc trong quá trình giao nhận giữa các bộ phận khác nhau dẫn đến có chênh lệch lớn. Việc quản lý, phân loại sản phẩm phụ như: Đá xít, bã xít chưa chặt chẽ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  TKV đi đến đâu thì ở đó có sai phạm nghiêm trọng. Thế nhưng, "thằng" TKV này lại tiếp tục dính líu vào vấn nạn bùn đỏ Bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù danh nghĩa chỉ là "lo phần than". Vậy là xem như "phần bùn đỏ" khoán trắng cho bọn Tàu.
  Tai họa của cả dân tộc đã rành rành, không chạy trốn vào đâu cho thoát. Đừng mong mấy gã già trong bộ chính trị sẽ thay TKV giải quyết các vấn đề như môi trường ô nhiễm, hậu quả tàn phá rừng gây lũ lụt, xóa bỏ luôn nền văn hóa Tây nguyên...
  Đừng mơ. Bởi vì, những kẻ trong BCT sắp về hưu hết lượt, sẵn sàng trút nhớt cho lươn!
  Cho nên, dân ta PHẢI QUYẾT ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI DỰ ÁN NGUY HIỂM NÀY, KỂ CẢ BỊ BẮT HOẶC PHẢI CHẾT CŨNG KHÔNG DỪNG LẠI. Nếu không, nhiều thế hệ dân Việt sẽ lãnh đủ toàn bộ cái của nợ thối um từ Tây Nguyên, và hãy chuẩn bị tinh thần làm dân Giao Chỉ của nước "mẹ" Trung Hoa vĩ đại.