Việt Nam xác nhận lệnh trục xuất các tu sĩ khỏi tu viện Bát Nhã- Lâm Đồng

 • Bởi tqvn2004
  14/08/2009
  0 phản hồi

  Theo AFP, ngày 13/8 tại Hà Nội phát ngôn viên bộ Ngọai giao Việt Nam ông Lê Dũng tuyên bố Giáo Hội Phật giáo Việt Nam do chế độ kiểm sóat để cho các tăng thân thuộc pháp môn Làng Mai được ở lại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng cho tới ngày 2/9.

  Giải thích cho lệnh trục xuất, ông Lê Dũng đã đưa ra lý do là các lớp tu học ở tu viện Bát Nhã không có xin phép Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó khỏang 400 tu sĩ thuộc pháp môn của thiền sư Nhất Hạnh cho rằng họ là nạn nhân bị truy bức.

  Kể từ tháng sáu chính quyền địa phương đã gây áp lực buộc các tăng thân Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã. Tình hình sinh họat trong tu viện ngày càng xấu đi vì bị cắt điện cắt nước, không được tiếp tế lương thực.

  Tuy nhiên theo lời của người phát ngôn bộ ngọai giao Việt Nam thì tu viện Bát Nhã bị cắt điện nước vì không chịu thanh tóan hóa đơn. Lý do này bị các tu sĩ bác bỏ hoàn toàn.

  Theo nhận định của các tu sĩ thân cận với thiền sư Nhất Hạnh đang ở nước ngoài được AFP nhắc đến, thực ra chính quyền Việt Nam muốn ngăn cản các tăng thân pháp môn Làng Mai tập họp tại Bảo Lộc vì e ngại thanh thế ngày càng lan rộng của thiền sư Thích Nhất Hạnh đối với giới trẻ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi