Phản biện phải được phản hồi

 • Bởi tqvn2004
  14/08/2009
  1 phản hồi
  Muốn được phép phản biện, và phản biện đó được lắng nghe một cách nghiêm túc, thì buộc phải có cơ chế khen thưởng: Đảng làm tốt nhiệm vụ sẽ được lên nắm quyền, Nội Các làm tốt công việc sẽ được giữ lại nhiệm kỳ mới. Có thế mới khuyến khích (hay bắt buộc) người ta phải lắng nghe phản biện để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

  Tóm lại vẫn phải có cạnh tranh, dân chủ thì mới mong phản biện được lắng nghe...

  Khẳng định "phản biện xã hội không phải là hoạt động chống đối", bà Phạm Thị Trân Châu nhấn mạnh phát huy hoạt động này không những giúp cho các chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng được hoàn thiện hơn mà uy tín của Đảng trong nhân dân cũng ngày một được nâng cao.

  Đồng tình với ý kiến của bà Châu song Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và giáo dục Phan Đình Diệu cho rằng phản biện xã hội hiện nay "còn gặp nhiều trắc trở".

  Theo ông Diệu, chúng ta kêu gọi phản biện nhưng ngay trong Mặt trận Tổ quốc, các ủy ban, các hội đồng dù đã rất công phu cho ra các nghiên cứu, phản biện cùng với việc đề xuất giải pháp nhưng không được người có trách nhiệm lắng nghe.

  "Phản biện xã hội chỉ phát huy tác dụng khi nó được lắng nghe, tranh luận, tiếp thu và phản hồi bởi những người có trách nhiệm", GS Phan Đình Diệu nhấn mạnh.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Không những lắng nghe mà còn phải PHÚC ĐÁP phản hồi những gì mà người ta nêu ra.Thế mới là VĂN MINH giao tiếp. Có 2 vấn đề mà ta bàn 1-Người phản biện phải đủ tư cách pháp nhân(hay đại diện tổ chức),có trình độ thẩm định ,nghiên cứu trong lĩnh vực KHCN. 2-Những phản biện phải chính xác ,nếu không được giải quyết thì có quyền gửi lên cấp cao nhất. Khi đã thống nhất sự việc nên đưa ra công luận để cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp. Đây là tôi chỉ có ý kiến với MTTQVN vì hiện nay chỉ có MTTQVN đại diện phản biện chính phủ thôi .CÂM ĐIẾC