Sớ Táo Quân BlốcGờ 2009

 • Bởi KD
  Feb 07, 2010
  0 phản hồi


  Khải bẩm Ngọc Hoàng
  Năm cũ sắp tàn
  Táo Thần Blốc Gơ
  Xin điện thơ dâng sớ..
  (tùng tùng.. tung tung... xà)
  (Tích tích, tè tè... im re)

  ...

  (ba hôm sau)

  Khải bẩm Ngọc Đế
  Xứ Vệ Táo Thần
  Dân mạng Blốc Gơ
  Mặt mũi bơ phờ
  Đang chờ dâng Sớ.
  (tùng tùng... tung tung... xà)

  Muôn tâu bệ hạ
  Thần táo A-Dành
  Biệt hiệu Khuyết Danh
  Xin được lanh chanh
  Đọc nhanh tờ Sớ.
  Lúc đầu thằng tớ
  Định gửi điện thơ
  Nó mãi bảo chờ...
  Đi Nồ Xơ Vịt (DoS)
  Số là dân Việt
  Vào tiết cuối năm
  Bị đám chết bằm
  Hăm he quấy phá.
  Từ xóm nhà lá
  Bôxít, Tala
  Cho đến máy nhà
  Bị hư loạn xạ.
  Thần cực chẳng đã
  Cưỡi gió là đà
  Cố gắng hết ga
  Ba hôm mới đến.

  Đầu Sớ thần Táo
  Báo chuyện Già Hu
  Quyết định căng dù
  Phò Pro, thu Độ
  Kể ra cũng ngộ
  Có lẽ vì Đô
  Nó mới hàm hồ
  Phô trương thằng Cộng
  Và gốc thằng Cộng
  Đóng tại quê ta
  Do chính quyền nhà
  Tha hồ quản lý
  Nhiều nơi báo chí
  Nhảm nhí truyền thông:
  Thằng Độ đã xong
  Cộng, giờ tiện nhất!
  Nhưng mà sự thật
  Báo chí rất bèo
  Ai chịu nghe theo
  Đeo vòng quản lý
  Vì ngại Doãn hí
  Phần lớn bỏ đi
  BlogSpot, Multi
  Di dời tá lả.

  Kính bẩm bệ hạ
  Ngoài chuyện dọn nhà
  Năm cũ vừa qua
  Còn nhiều cái “lạ”.
  Trước là “tàu lạ”
  Hành hạ ngư dân
  Chúng đã nhiều lần
  Tấn công đánh đập
  Ngư phủ bầm dập
  Ngư cụ mất toi
  Bằng chứng hẳn hòi
  Nhưng rồi vẫn... “lạ”
  Tiếp đến “tin lạ”
  Từ mạng Đảng ta
  Thông báo biển nhà
  Người ta.. “bảo vệ”
  Nhưng vẫn không tệ
  Bằng chuyện rất quê
  Khi để trang nhà
  Đuôi miền cũng “lạ.”

  Sau những chuyện “lạ”
  Là những chuyện quen
  Của kẻ đê hèn
  Lòng không biết thẹn
  Chính quyền khua kẻng
  Hứa hẹn, hô hào
  Khuyên bảo ỉ ôi
  “Đồng bào phản biện”
  Nhưng khi phản biện
  Nhỏ tiếng âm thầm
  Tuyệt đối cấm la
  Nhất là.. kiến nghị
  Ôi chuyện kiến nghị
  Chính trị chính em
  Lãnh đạo e hèm
  Vì thèm Bô xít
  Bác Dũng vì thích
  Hoạch định tương lai
  Để giặc bên ngoài
  Triển khai đào bới
  Thế giới cảnh tỉnh
  Ô nhiễm, an ninh
  Trí thức hàng nghìn
  Trình đơn kiến nghị
  Nhưng vì chỉ thị
  Hợp tác Bắc phương
  Là bởi chủ trương
  Của ngài thủ tướng
  Kẻ nào ngang bướng
  Làm chướng mắt ngài
  Viết lách lai rai
  Gặp ngay đại nạn.
  Dân blog hai bạn
  Huy Đức, Đoan Trang
  Bức xúc thở than
  Viết bài trên mạng
  Thế là bị nạn
  “Rối loạn an ninh”
  Chủ báo rùng mình
  Lượng tình… đuổi việc
  Hạ thần được biết
  Hình cảnh quyết tâm
  Lãnh đạo quyết lòng
  Phòng dân yêu nước
  Trước là Lái Gió
  Sau có cô Quỳnh
  Vì mặc áo in
  Chính quyền bắt nhốt
  Lãnh đạo thì dốt
  Lời tốt chẳng nghe
  Lại cứ răn đe
  Nhiều người bực tức
  Có người trí thức
  Ấm ức bỏ đi
  Đóng cửa Viện nhà
  Chuyện Ai Đi Ếch (IDS)
  Cả nước trên hết
  Có được bác Chi
  Bô xít trường kỳ
  Duy trì phản biện
  Người thì khởi kiện
  Thủ tướng chẳng kiêng
  Ấy, chuyện bác Cù
  Củ khoai, con kiến
  Bởi thế đơn kiện
  Họ chẳng dám truyền
  Sợ thủ tướng điên
  Đập tường, phá tổ
  Có người chịu khổ
  Chấp nhận thân “Hèn”
  Ấy, bác họ Tô
  “Hèn” mà phong độ.

  Kính bẩm bệ hạ
  Năm Sửu vừa qua
  Lắm chuyện lôi thôi
  Kể không hết ạ!
  “Nói ra mang tội.
  Nhịn cũng chẳng trôi”
  Là lý lẽ đời
  Của thời độc Đảng
  Người ta rao giảng
  Chủ nghĩa Tự Do
  Nhưng cứ thập thò
  Rình mò hãm hại
  Nhà nước sở tại
  Lắm tiếng nhiều tai
  Bởi phải dùng hoài
  Chiêu bài “phản động”
  Số là nguyện vọng
  Xã hội đa nguyên
  Dân chủ nhân quyền
  Lan truyền rất rộng
  Vì sợ “phản động”
  Đảng “tổng phản công”
  Bắt bớ một vòng
  Xử trong một thoáng.
  Người đứng đầu bảng
  Định, Thức nhà ta
  Chị Tư, chị Ba
  Mấy bà… nổ.. quá.
  Tiếp đến là chuyện
  Của Nguyễn Tiến Trung
  Tội đã ung dung
  Không trung với Đảng
  Nhóm “phản” còn có:
  Long, Túc, Nghiên, Quỳnh
  Nhàn, Nghĩa, Tính, Sơn
  “Tuyên truyền” quá dữ.
  Chẳng thà một cữ
  Nhốt hết chẳng trừ
  Dù chỉ nói thôi…
  Cũng ra được tội.

  Nói đến lầm lỗi
  Có tội với nhau
  Thần phải tấu mau
  Trò “bài tôn giáo”
  Số là pháp đạo
  Bát Nhã Làng Mai
  Nguồn gốc nước ngoài
  Có phần nguy hại
  Họ biết họp lại
  Hòa ái tu thân
  Tiếng tốt lan dần
  Tinh thần tự chủ
  Thế là tăng lữ
  Từ khắp mọi miền
  Tìm đến Phật duyên
  Làng Mai gặp chuyện
  Chính quyền ngại biến
  Ra sức trước tiên
  Đàn áp kẻ hiền
  Khuyên đi nơi khác
  Nhiều kẻ còn ác
  Giả dạng người dân
  Đất đá và phân
  Vừa la, vừa quẳng
  Vì chịu không đặng
  Tăng lữ ra đi
  Bát Nhã bi giờ
  Mỗi người một ngã.

  Kính bẩm bệ hạ
  Nào có hết đâu
  Cái bọn đầu lâu
  Thâu luôn Thánh Giá.
  Sau Tòa Khâm Sứ
  Bác Triết nhà ta
  Đến Va Tí Căn
  Bắt tay hòa giải
  Chính quyền sở tại
  Chẳng hãi sợ chi
  Mấy bác lầm lì
  Dẹp đi di tích
  Thế là xích mích
  Nhà nước chính quyền
  Chẳng thích giáo dân
  Rần rần trên báo
  Lề phải cứ láo
  Rằng có làm sao
  Dân chúng hô hào
  Tự đào thánh giá
  Nhưng hình ảnh “lạ”
  Cảnh sát an ninh
  Có đến cả nghìn
  Đồng Chiêm vây kín
  Có người bị quýnh
  Xính quýnh xang bang
  Máu đỏ màng tang
  Hình bày khắp mạng.

  Xứ Vệ thảm trạng
  Đàn áp tự do
  Tôn giáo nhân quyền
  Chuyện thường ở huyện
  Đường truyền của mạng
  Họ cắt lung tung
  Phong tỏa bít bùng
  Tung nhiều tường lửa
  Họ canh cửa ngõ
  Họ gác hộp thư
  Khi hở, khi từ
  Bài trừ “dân chủ”
  Họ ăn thua đủ
  Với cả người già
  Phụ nữ không tha
  Tà tà.. “làm việc”
  Dân thì chịu thiệt
  Chẳng biết thông tin
  Khi có sự tình
  Báo mình… lèo lái
  Dịch vụ thì phải
  Cung cấp hẳn hòi
  Địa chỉ mọi nơi
  Của người sử dụng
  Chẳng có gì đúng
  Cũng chẳng gì sai
  Tất cả an bài
  Bởi Quyền, Tiền, Chức
  Nghĩ tới còn tức
  Nỗi bực cuối năm
  Chuyện gã họ Sầm
  Mua dâm trò nữ
  Khi bị làm dữ
  Nhiều “trự” lo ngầm
  Vì đã âm thầm
  Thông đồng chấm mút.

  Bệ Hạ thiệt phúc
  Rút mãi trên đây
  Ngủ gục tối ngày
  Đọa đày nhân thế
  Thần ở xứ Vệ
  Ngày tháng lê thê
  Chỉ biết cười huề
  Nhìn dân kiệt quệ
  Kính bẩm Bệ Hạ
  Năm “lạ” sắp qua
  Xin bớt la cà
  Lo cho cõi hạ
  Vẫn còn “kẻ lạ”
  Tâm địa xấu xa
  Trong mấy tháng qua
  Công khai quấy phá
  Dân mạng vất vả
  Phòng thủ tối đa
  Thời buổi chí tà
  Ma cao một trượng.
  Bệ hạ đừng tưởng
  Rằng thứ bất lương
  Sẽ phải hết đường
  Mà thương đồng loại.
  Số người bị hại
  Cứ mãi gia tăng
  Tờ Sớ của thần
  Nó dài không tưởng
  Thần đã ước lượng
  Nếu giặc Bắc phương
  Có kẻ dọn đường
  Sẽ cương tới tấp.

  Trước khi gấp Sớ
  Tìm phở để ăn
  Xin để Táo thần
  Nâng ly chúc Tết.
  Xin chúc Bệ Hạ
  Cùng cả mọi nhà
  Khắp chốn gần xa
  Một năm hết “lạ.”
  Không còn “tàu lạ”
  “Kẻ lạ” cũng không
  “Miền lạ” chẳng còn
  Và không “Tin lạ”
  Chúc được nhàn hạ
  Ra rả phát ngôn
  Không phải giữ hồn
  Tôn sùng, nịnh bợ.
  Chúc mạng hé mở
  Hít thở tự do
  Cửa nhỏ, cửa to
  Có đầy tin tức.
  Chúc người thăng chức
  Nhưng chẳng thăng “tham”
  Khó mấy cũng cam
  Làm người ngay thẳng.

  Thần xin co cẳng
  Để chuẩn bị thăng
  Bệ Hạ chớ nhằn,
  Táo Thần bái biệt.

  (tùng tùng… tung tung… xà)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi