Bài 1/5: Người "ĐẮC LỰC", người "KHÁN GIẢ" và người "MÁY"

 • Bởi Mê Linh
  Apr 15, 2009
  1 phản hồi

  Trích trong "Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh"

  Phạm Cao Tùng

  Nhà Sách Khai Trí

  1954

  Chép lại để tặng bác KD, tác giả bài Tiếng Nói Đoàn Kết và Ước Mơ Của Tôi, vì bài viết của bác đã làm tôi nhớ đến quyển sách này.

  Chúng tôi không nhớ rõ nhà giáo dục nào đã phân chia loài người làm 3 hạng:

  - Những người làm cho sự việc xảy đến (một số rất ít).

  - Những người chờ đợi cho những sự việc xảy đến (một số đông).

  - Những người không biết gì về những việc xảy đến (đây là đại đa số).

  Và nhà giáo dục ấy đã khéo gán cho họ những danh hiệu: người "ĐẮC LỰC", người "KHÁN GIẢ" và người "MÁY".

  Người "ĐẮC LỰC" là người hoạt động, là người chỉ cậy nơi sức mình. Khi họ dàn xếp cuộc đời, tổ chức một công cuộc làm ăn hoặc gầy dựng một công trình gì thì họ chỉ kể đến những sự kiện sẵn có ở trong tay, họ chỉ biết làm những việc họ phải làm. Không xu thời, không đợi thời vì họ biết rằng họ có thể trong một phần nào, làm cho những sự việc xảy ra theo ý muốn của họ. Nhờ thế, đôi khi chính họ sáng tạo ra tương lai.

  Người "KHÁN GIẢ" là người thụ động chỉ biết trố mắt nhìn xem những sự việc xảy ra. Họ không mệt sức tranh đấu, hoạt động, bởi họ tin rằng "mưu sự tại nhân" mà "thành sự tại thiên". Nhưng thực ra "thiên cơ" là gì nếu không phải là sự nỗ lực của những người "ĐẮC LỰC"? Họ thích ung dung ngồi đợi người ta dọn lớp, làm tuồng sẵn cho họ xem. Nhưng khi người ta tổ chức hát thì quyền làm chương trình nằm ở trong tay người ta. Nếu chẳng may người ta tráo tuồng cũ làm tuồng mới hoặc nhận lớp thì người "KHÁN GIẢ" chỉ có nước là "ráng chịu".

  Người "MÁY" là hạng người "dễ thương" nhứt. Họ không làm ra sự việc, không chờ đợi sự việc mà cũng không cần biết những sự việc xảy ra sao. Đó là những cục bột, ai muốn nắn cách nào cũng đặng. Họ là những người dễ bị xỏ mũi nhứt.

  Trong nước nào hay xã hội nào cũng thế, hạng người "MÁY" là đa số.

  Khi một người "MÁY" trở nên một "KHÁN GIẢ" thì họ đã bước tới một bước, họ đã leo lên một nấc thang xã hội.

  Khi một "KHÁN GIẢ" chịu suy nghĩ, chịu hoạt động, biết nỗ lực để hành động, họ đã leo lên cấp người "ĐẮC LỰC".

  Sự tiến bộ, hưng vong của một quốc gia bao giờ cũng ở trong tay những người "ĐẮC LỰC".

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  À.. Cám ơn bác Mê Linh đã giới thiệu sách này cho tôi. Tôi chưa đọc qua, cũng chưa nghe qua. Nếu có cơ hội gặp, sẽ chộp lấy nó. Chờ đọc thêm 4 bài kia của bác.

  Nhắc đến sách, có 1 quyển đã giúp tôi thoát khỏi kiếp người "MÁY" và khuyến khích tôi làm "KHÁN GIẢ". Bác cho tôi cái điện thư email qua hộp thư Dân Luận nhé, tôi sẽ gửi ebook cho bác.

  Mến,
  KD.