Kim Jong-Il, lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại

 • Bởi xmeo
  Mar 06, 2009
  1 phản hồi

  Nguồn: Blog của Mr. Do

  Bài gốc: Kim Jong Il, Greatest Leader of Present Era

  Nhân dịp bác Kim Jong-Il tròn 68 mùa hoa mướp (16.2.1941-16.2.2009), Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã có bài viết nhan đề "Kim Jong-Il, lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại". Xin dịch lại để hầu bà con cô bác.

  Bình Nhưỡng, ngày 13.2 (KCNA) - Nhân dân Triều Tiên và nhân dân tiến bộ trên thế giới đang ca ngợi bác Kim Jong-il là lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại, người đã thể hiện được chân giá trị và sức mạnh dân tộc của đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới và đang dẫn dắt sự nghiệp độc lập chống lại chủ nghĩa đế quốc đi tới thành công.

  Người đã tuyên bố Tư tưởng Juche bất tử là kim chỉ nam cho kỷ nguyên của chúng ta từ cách đây rất lâu và đã gieo mầm những lý thuyết này trên tất cả mọi phương diện của cuộc cách mạng cũng như công cuộc dựng xây đất nước và các phương pháp lãnh đạo quần chúng, qua đó đặt một nền tảng vững chắc cho thắng lợi của cách mạng Triều Tiên cùng sự nghiệp độc lập của nhân dân.

  Người đã hệ thống hóa nguyên tắc Songun (ưu tiên quân đội) với tư tưởng của Chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) về dành ưu tiên cho quân đội thành một phương hướng hành động và thiết lập các tư tưởng chính trị Songun thành tư tưởng chủ đạo của chính trị xã hội chủ nghĩa, qua đó mở ra một giai đoạn mới cho việc phát triển những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

  Dưới sự dẫn dắt quyết liệt của Người, đảng Lao Động Triều Tiên đã được tăng cường về sức mạnh và phát triển thành một chính đảng cách mạng theo tư tưởng Juche, để từ đó đưa nòi giống xứ núi Paektu (Bạch Đầu Sơn) tiến lên phía trước và củng cố CHDCND Triều Tiên thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh dẫn tới việc tạo ra một hình mẫu cho các thời đại trong nỗ lực hoàn thành sự nghiệp độc lập của nhân dân.

  Kim Jong-il, Người đã dẫn đường tới một thời đại mới của cuộc cách mạng Juche với sự lãnh đạo thiên tài dựa trên nguyên tắc Songun, luôn khẳng định rằng các hoạt động của quân đội và việc xây dựng quân đội đã được triển khai một cách chặt chẽ theo những đòi hỏi của tư tưởng Juche. Từ đó Người đã phát triển Quân đội Nhân dân thành một lực lượng quân đội cách mạng mạnh mẽ vô song và đưa CHDCND Triều Tiên trở thành một quốc gia có sức mạnh quân sự mang đẳng cấp thế giới.

  Người đã phát huy truyền thống đoàn kết vốn đã được thiết lập dưới chân ngọn Paektu để biến lực lượng cách mạng trở thành một lực lượng vô địch tụ hội xung quanh vị lãnh tụ trên cơ sở tình đồng chí và tập hợp nhiều tầng lớn nhân dân quanh Đảng để phát huy nội lực của cuộc cách mạng Triều Tiên bằng mọi cách.

  Nhân dân Triều Tiên đã đánh tan mọi hành động thù địch vô vọng ở mọi cấp độ chống lại CHDCND Triều Tiên của các lực lượng đế quốc do Mỹ cầm đầu và tạo ra một kỳ tích trong cuộc chiến quyết định để bảo vệ tổ quốc. Đây là chiến thắng vĩ đại nhất của chiến lược cách mạng Songun dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Kim Jong-il.

  Người đã mở ra một kế hoạch rộng lớn nhằm xây dựng một đất nước vĩ đại, phồn vinh và cường thịnh với niềm tin sắt đá và ý chí không lung lay, tạo ra một đường lối nhất quán cho xây dựng kinh tế trong kỷ nguyên Songun và dẫn dắt toàn đất nước theo một tinh thần chiến sĩ cách mạng của Quân đội Nhân dân. Bằng cách này, Người đã dẫn dắt nhân dân một cách thiên tài qua đó nhân dân tiếp tục lập nên những kỳ tích mới và những sự đổi mới trên tất cả các mặt trận dựng xây chủ nghĩa xã hội.

  Dưới sự lãnh đạo đã được thử thách và dày dạn của bác Kim Jong-Il, một chính trị gia hiếm thấy trên thế giới, đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa với lực lượng quân sự và chính trị mạnh nhất của mình sẽ càng trở nên rực rỡ hơn và khát vọng của nhân dân Triều Tiên về một đất nước giàu mạnh chắc chắn sẽ đạt được.

  _______

  Sự vĩ đại của cha con bác Kim được thể hiện rất rõ nét qua đoạn video này:

  Nguồn: Children of the secret state

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi