Vượt qua khủng bố, đàn áp để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh nhân quyền