Vụ án Trần Huỳnh Duy Thức cần phải được xem xét lại.