Mắm Tôm vũ khí tối tân của công an Hà Nam nhằm tiêu diệu phụ nữ và trẻ con