CÔNG AN HÀ NỘI KHỦNG BỐ TINH THẦN ANH TRỊNH BÁ PHƯƠNG