Clip mọi người cần nghe, nhất là phóng viên VTV và các nhà báo "lề phải"