24/07/15 - PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Đêm thắp nến cầu nguyện trong chiến dịch Nhân Quyền 2015