11/02/2015 - PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Mừng tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Thúy Quỳnh mãn án