Innova - Bốn điểm vô lý của điều 4 Hiến pháp

 • Bởi Innova
  7.859 lượt đọc
  11/01/2013
  91 phản hồi

  Innova, biên tập viên Dân Luận

  Trong phong trào góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, bài viết dưới đây xin trình bày bốn điểm không hợp lý của điều 4 của Hiến pháp dưới các góc nhìn khác nhau.

  1. Trước hết, Hiến pháp, theo định nghĩa thông dụng trên thế giới là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Theo định nghĩa của Việt Nam, Hiến pháp bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước. Như vậy định nghĩa về Hiến pháp trên thế giới và ở Việt Nam đều giống nhau ở điểm điều chỉnh các mối quan hệ của các tổ chức trong một Nhà nước.

  Tuy nhiên, Theo điều 4 Hiến pháp thì đảng Cộng Sản Việt Nam mặc nhiên là tổ chức lãnh đạo Nhà nước. điều này có nghĩa đảng Cộng Sản Việt Nam có toàn quyền điều chỉnh các mối quan hệ của các tổ chức trong Nhà nước Việt Nam. Do đó, điều 4 Hiến pháp phủ định toàn bộ nội dung Hiến pháp. Nói cách khác, Hiến pháp là không cần thiết một khi Nhà nước đã được lãnh đạo toàn diện bởi đảng Cộng Sản. Điều 4 chính là Hiến pháp Việt Nam.

  2. Thứ hai, nếu giả sử Hiến pháp còn có ý nghĩa, thì bản thân điều 4 va chạm nặng nề với điều 2 ngay trong Hiến pháp. Cụ thể:

  - Điều 2: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
  - Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước.

  Theo điều 2, nhân dân có toàn quyền đối với Nhà nước, trong đó tất nhiên bao gồm cả quyền thay đổi Hiến pháp. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, có rất nhiều người bị tòa án Việt Nam kết tội “đòi bỏ điều 4 Hiến pháp”. Điều đó chứng tỏ nhân dân Việt Nam không thật sự có “tất cả” quyền lực. Sự đảm bảo điều 4 cho đảng Cộng Sản đã tước đi quyền lực tối cao của nhân dân theo điều 2.

  Xem xét ưu tiên giữa quyền lực thuộc về nhân dân và quyền lãnh đạo nhà nước của đảng Cộng Sản thì rõ ràng điều 2 phải được ưu tiên hơn. Nhân dân Việt Nam đã đổ bao nhiêu xương máu trong cuộc chiến chống Pháp để giành lại chính quyền, giành lại quyền tự quyết dân tộc. Tuy nhiên giờ đây quyền tự quyết đó đang bị hạn chế một cách rõ ràng bởi điều 4 Hiến pháp.

  3. Thứ ba, nếu giả sử điều 4 và điều 2 tồn tại được với nhau, thì điều 4 vi phạm một quyền con người tối cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bản tuyên ngôn độc lập đã mở đầu bằng câu bất hủ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Ý nguyện của Hồ Chủ tịch đã được cụ thể hóa trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay. Hiện nay, điều 17 trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 ghi rõ:

  Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52)
  1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
  2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Tuy nhiên sự tồn tại điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam tạo ra sự bất bình đẳng trong người dân với nhau khi mặc nhiên đặt đảng Cộng Sản làm đảng lãnh đạo Nhà nước. điều này là phi lý vì gây ra phân biệt đối xử trong đời sống chính trị khiến những cá nhân khác, những tổ chức chính trị khác không thể làm lãnh đạo Nhà nước được. Chính sự độc quyền lãnh đạo này, đã gây ra nhiều sự tha hóa quyền lực, như đã chỉ ra bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặt khác, nó gây ra sự thờ ơ chính trị trong mọi tầng lớp nhân dân khi tất cả các chính sách đường lối Nhà nước đều đã được quyết định bởi đảng Cộng Sản.

  4. Thứ tư, điều 4 Hiến pháp trao quyền lãnh đạo cho đảng Cộng Sản. Tuy nhiên điều gì xảy ra nếu bản thân đảng Cộng Sản không thể kiểm soát được chính nội bộ và biến thái thành một tổ chức gây hại cho nhân dân. Trong hoàn cảnh đó, với sự áp đặt của điều 4 Hiến pháp, nhân dân Việt Nam sẽ phải chịu sự lãnh đạo của một đảng "đội lốt đảng Cộng Sản" và nguy cơ tàn phá đất nước, thậm chí mất nước là dễ dàng. Kẻ thù, thay vì đánh bại nhân dân Việt Nam, chỉ cần tha hóa đảng Cộng Sản là đủ để dẫn dân tộc đi theo đường khác. Sự lo ngại này là có thật và người viết thật sự chia sẻ lo ngại này với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tóm lại, với bốn lý do trên, người viết kết luận rằng, điều 4 Hiến pháp mâu thuẫn với ý nghĩa của bản thân Hiến pháp, với quyền tự quyết của nhân dân, với quyền bình đẳng giữa mỗi người dân và với nguy cơ thao túng đất nước. Vì lẽ đó, người viết đề nghị tổ chức soạn thảo Hiến pháp xem xét sự đúng đắn của điều 4, ví ý nghĩa của Hiến pháp, vì trách nhiệm của ủy ban soạn Hiến pháp đối với tổ tiên và con cháu mai sau.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  91 phản hồi

  Tôi hỏi "Đảng là cái gì" thì chẳng thấy bác nào trả lời. Bác NPT viết: "Ở ta, thì Đảng là trên hết, ta phải bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu cho lãnh đạo. Và còn có người hãy còn nặng tình với Đảng ta! ha ha ha."

  Vạy Đảng là cái gì mà "Đảng là trên hết"? Đảng là cái gì mà "ta phải bảo vệ Đảng"? Đảng là cái gì mà "còn có người hãy còn nặng tình với Đảng"?

  Đảng làm đâu hỏng đấy, ăn cắp như ranh, dùng mỹ từ gọi là tham nhũng, rồi "ác với dân, hèn với giặc". Ta bảo vệ Đảng để Đảng bảo vệ Trung quốc hay sao? Đảng như vậy thì lãnh đạo sao được. Nhiều người lại hô hào chống cộng, ở nước ta làm gì có cộng mà chống, chỉ thấy bọn ăn cắp và ăn cướp đang chễm chệ ngồi ghế thôi, cộng gì mà toàn có biệt thự cao sang lại xe hơi loại xịn, giầu nứt đố đổ vách?

  Xem trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng có ai là công nhân đâu? Đagnr bây giờ là "một bầy sâu". Thế thì càn phải tiêu diệt, chứ sao lại bảo vệ và nặng tình? Các nước tư bản thì có đảng CS, tại sao nước có Đảng CS lại không có đảng khác? CS thì chống tư bản, nhưng nước tư bản không có khái niệm "chống tư", người ta cũng chẳng lên án kẻ "chống tư". CS lại lên án người chống cộng thì lạ.

  LL viết:
  Cái huyền thoại "Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta" là một khẩu ngữ rất láo lếu.

  Phải khẳng định rằng đảng cộng sản không LÃNH ĐẠO được ai cả. Họ không nuôi nổi chính họ thì lãnh đạo ai? Chính nhân dân, hàng chục triệu người, đã nuôi họ ăn, giúp họ sống sót, góp công góp của, lấy xương máu che chở họ. Chính nhân dân đã tha thứ cho họ khi họ mắc sai lầm, hết lần này đến lần khác.

  Thời đó có rất nhiều đảng phái, không có đảng cộng sản thì có đảng khác, đánh 10 năm, 20 năm, 100 năm rồi cũng sẽ thắng Pháp. Nhân dân thương hại đảng cộng sản nhất vì thấy nó đói rách nhất. Nhưng đảng cộng sản ngày càng thể hiện là đứa con hoang ngoại lai bất hiếu. Chống lại những người đã cưu mang mình, tôm lộn c ứt lên đằng đầu, thằng con cộng sản ngồi lên đầu cha mẹ nhân dân, đảng cộng sản đang đi vào con đường chết.

  Đúng, đảng CS chỉ là ngọn cờ tập hợp mang tính nhất thời. Giống như trên chiến trường, trong lúc tên bay đạn lạc luôn có một "đồng chí" được phân công (hoặc tự nhận) nhiệm vụ ôm cờ để những người khác biết quân mình đang ở đâu, còn chiến đấu hay đã tan rã. Đồng chí này không có khả năng chiến đấu vì hai tay đã bận ôm cờ, chỉ còn cái mồm hò hét giục người khác xông lên. Công lao của đồng chí này cũng được ghi nhận, nhưng không vì việc ôm cờ mà đồng chí ấy nghiễm nhiên trở thành... nguyên soái.

  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Thực ra hai bác cũng như tôi: CÒN NẶNG TÌNH VỚI CÁI ĐẢNG NÀY LẮM!!!

  ha ha ha, cái này thì nhiều người nhận ra, biết cả rồi, các bác khỏi phải thành khẩn khai báo, nhưng khai báo công khai thì cũng tốt thôi.

  Các bác cứ loay hoay trong tư duy như vậy có lẽ vì các bác chưa bao giờ chứng kiến một tiền lệ đổi đảng cầm quyền như thế nào, và vì vậy nói theo cơ học thì sức momentum, inertia hãy còn quá cao.

  Bọn đế quốc Mỹ, các nước tư bản giãy hoài không chết, chúng nó đổi lãnh đạo mọi cấp chính quyền, đổi dân biểu, nghị sĩ liên tục, chúng nó có chết đâu? Chẳng biết đổi như thế sẽ là tốt hơn hay xấu hơn, nhưng khi nhân dân họ muốn thì chính trị gia phải ra đi, phải bị thay thế.

  Ở ta, thì Đảng là trên hết, ta phải bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu cho lãnh đạo. Và còn có người hãy còn nặng tình với Đảng ta! ha ha ha.

  Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
  Cho nên mới có câu nói . Đảng cử dân bầu . Mà đảng ta cứ được quyền duyệt người để bầu thì thằng dân ...ơ là đúng mẹ nó rồi !!! Thử cho thần dân cử cái coi !! Thử một lần rồi biết nó có ơ có thờ không chứ gì !!

  Nhất trí ?!

  Thưa cha Cẩn
  Tôi không có nhất trí gì với suy nghĩ trên. Dân muốn gì thì dân phải tự làm , tự xây. Cán bộ, đại biểu chỉ là công bộc của dân, làm theo yêu cầu của dân. Hiện tượng dân thấy cán bộ thì lấm lét, thụt lưỡi không dám nói ra cái mong muốn của mình ( cứ nhìn gương mấy vị "Vẹt kiều" về dự hội nghị thì biết dân sẽ tự ti và rụt cổ như thế nào ). Thành ra không có chuyện cho thật hay cho thử " thần dân cử cái coi" . Tôi xin nhắc lại là dân muốn thử thì phải tự làm, tự tạo ra các phép thử. Nếu Đảng CS cho dân thử, lúc đó dân mới dám thử thì đám dân đó không xứng đáng được Đảng CS VN lãnh đạo mà phải nhờ các nơi có chế độ thời trung cổ đem về làm nô lệ .

  Khi nhân dân đang chết đói (năm 1945) có đảng nào lãnh đạo dân cướp kho thóc cứu đói cho dân?

  Đảng không nuôi dân mà là dân nuôi đảng, OK! Sao dân ko nuôi đảng nào khác mà lại nuôi ĐCS? Sao dân ko nuôi đảng Cần Lao của ông Diệm nhể?!

  Chỉ một câu trả lờì: ngoài ĐCS của dân, do dân, vì dân ra chẳng còn đảng nào xứng đáng được dân nuôi và tín nhiệm để lãnh đạo nhân dân cả! ĐCS của dân, do dân mà còn nhiều đứa mạo danh nhân dân để nói đểu thì làm đéo gì còn đảng nào của nhân dân nữa!

  Đọc xong 2 cái còng ủa cha thờ ơ với cha PVD thì tự dưng mình....nhăn răng cười !! Cha thì ghe kể , cha thì nghe nói rồi phát biểu lung tung !!

  Thế hỏi thẳng nhá , 2 cha " được " đi bầu ở xứ Lừa lần nào chưa !?

  Đã được dòm thấy các đồng chíchỉ có các đồng chí rồi cứ việc ok cho một số đồng chí , chưa ??

  Cho nên mới có câu nói . Đảng cử dân bầu . Mà đảng ta cứ được quyền duyệt người để bầu thì thằng dân ...ơ là đúng mẹ nó rồi !!! Thử cho thần dân cử cái coi !! Thử một lần rồi biết nó có ơ có thờ không chứ gì !!

  Nhất trí ?!

  PVĐ viết:
  Ngây thơ ? viết:

  Thế bác PVĐ có bao giờ được phép ra ứng cử ĐB không ? Người dân phải có quyền ra ứng cử tự do, vận động tranh cử thì mới có cái mà lựa chọn chứ ?
  Bác PVĐ có bao giờ được phép trực tiếp lựa chọn (cho hành pháp) các bộ trưởng, thủ tướng chưa ?

  ...Đi sâu hơn nữa vào ý này thì sẽ thấy một dấu hỏi đặt ra : Quả trứng có trước hay con gà có trước?
  Thực tế xã hội Việt Nam mọi người được tự do ứng cử, song không ai hoặc quá ít người ủng hộ ứng cử tự do vì khi ứng cử tự do bị moi móc chuyện cá nhân làm bậy thì những người ủng hộ chạy mất hút luôn , trơ lại ứng cử bị làm lông làm lá hoặc bỏ luôn ý định ứng cử . Còn dân thì thờ ơ nên bảo dân chọn là dân gật lia lịa cho qua chuyện
  Nhìn thấy như vậy thì phải khẳng định : Ở VN đang có chế độ Đảng chủ lập hiến , nhưng dân thờ ơ nên Đảng không chịu hạn chế quyễn của mình . Trong chế độ quân chủ lập hiến, người ta đã hạn chế được quyền vô giới hạn của Vua , nhưng trong chế độ Đảng chủ lập hiến, hầu như chưa ai có cách gì hạn chế được quyền của Đảng . Muốn tham gia việc gì đó thường thường phải quan sát rất kỹ đó ạ .

  Những gì bác PVĐ viết về VN, tôi đều biết. Tôi đồng ý với bác và chỉ muốn nói là xét sự việc trên nhiều khía cạnh : dân thờ ơ + môi trường không có. Giống như một học sinh có kết quả kém thì có nhiều lý do : trí thông minh kém, sức khỏe yếu, trường dạy dở, cha mẹ không theo dõi + không có khả năng giúp, bạn bè rủ đi chơi, ...

  Người dân thờ ơ vì thứ nhất họ không có thói quen tham gia trực tiếp điều hành xã hội và không có điều kiện.
  Thói quen phản biện hình như vắng bóng ở đại đa số người VN có thể vì do lựa chọn gien di truyền theo chuẩn tôn thờ, bợ đít vua chúa, minh quân vĩ đại từ hai ngàn năm nay.

  Đây là nhận xét, quan sát và nghe được từ các thày cô cấp tiểu và trung học. Cuối năm học, trước khi nghỉ hè, các trường đều có ngày mở công cộng để tìm hiểu trường. Tôi đến vài trường có người VN học. Theo giáo viên nhận xét (ý kiến cá nhân của họ), các học sinh VN, sinh đẻ ngoài VN, đa số học giỏi (có học bạ điểm cao), tương đối ngoan, ít phá. Tuy nhiên đa số các học sinh VN thụ động trong lớp, ít tự ý phát biểu phản biện trong lớp, ít chủ động nhóm và đều tôn trọng thày cô. Theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng ! Các học sinh của cộng đồng khác, họ ồn ào, quậy hơn nhiều, tranh cãi hơn trong lớp

  Trong môi trường thoải mái, mà đa số các học sinh VN còn thụ động như thế thử hỏi ở VN bị đảng CSVN kềm kẹp thì người dân còn thờ ơ hơn nữa ! Các bác có ý kiến gì để cải thiện việc thờ ơ này ?

  Ngây thơ ? viết:

  Thế bác PVĐ có bao giờ được phép ra ứng cử ĐB không ? Người dân phải có quyền ra ứng cử tự do, vận động tranh cử thì mới có cái mà lựa chọn chứ ?
  Bác PVĐ có bao giờ được phép trực tiếp lựa chọn (cho hành pháp) các bộ trưởng, thủ tướng chưa ?

  ...Đi sâu hơn nữa vào ý này thì sẽ thấy một dấu hỏi đặt ra : Quả trứng có trước hay con gà có trước?
  Thực tế xã hội Việt Nam mọi người được tự do ứng cử, song không ai hoặc quá ít người ủng hộ ứng cử tự do vì khi ứng cử tự do bị moi móc chuyện cá nhân làm bậy thì những người ủng hộ chạy mất hút luôn , trơ lại ứng cử bị làm lông làm lá hoặc bỏ luôn ý định ứng cử . Còn dân thì thờ ơ nên bảo dân chọn là dân gật lia lịa cho qua chuyện
  Nhìn thấy như vậy thì phải khẳng định : Ở VN đang có chế độ Đảng chủ lập hiến , nhưng dân thờ ơ nên Đảng không chịu hạn chế quyễn của mình . Trong chế độ quân chủ lập hiến, người ta đã hạn chế được quyền vô giới hạn của Vua , nhưng trong chế độ Đảng chủ lập hiến, hầu như chưa ai có cách gì hạn chế được quyền của Đảng . Muốn tham gia việc gì đó thường thường phải quan sát rất kỹ đó ạ .

  Dạo này nhiều người nói về Hiến pháp và điều 4 tức Đảng nhiều quá. Dĩ nhiên hai từ Hiến pháp và đảng đều có trong từ điển (chỉ những người không có từ điển như tôi mới không tìm ra nghiã của hai từ này), thế nhưng nhiều người chỉ đưa ra định nghĩa về Hiến pháp mà không thấy ai định nghĩ về đảng. Sao lại thế? Tôi không hiểu đảng là cái gì mà lại đứng trên nhà nước và toàn dân? Tôi có hỏi nhiều người "Đảng là cái gì?" Những ông bí thư chi bộ ở cụm dân cư không trả lời được đã đành, còn nhiều vị học hàm học vị đầy đủ cả lại trả lời sai, họ chỉ đưa ra định nghĩa như HP đã nói "Đảng là đôi quan tiên phong...", tức là họ nói về Đảng CS Việt Nam. Tôi hỏi họ đảng là danh từ chung như đảng Đầu lâu, Đảng Rồng xanh, đảng Dân chủ...thì đảng là cái gì? Chẳng ông nào trả lời được. Không hiểu vì sao lại thế? Không hiều đảng là cái gì mà cứ tung hô đảng, công nhận đảng lãnh đạo thì kể cũng lạ, giỏi hay dốt đây? Tôi không biết.

  Rồi nhiều người hô hào xây dựng CNXH, nhưng bảo họ cho biết CNXH nó như thế nào thì họ cũng chịu, chẳng biết nó như thế nào. Rồi lại nói "thế lực thù địch", nhiều người bảo họ chỉ đích danh nó ở đâu, là ai thì lại cũng chỉ biết nói. Có ý kiến đã nêu trước tôi nhưng các quan chức nhà ta hình như không đọc báo lề trái nên chẳng thấy vị nào giải thích cho dân biết. Dân không biết thì dân không theo, dân không nghe nữa.

  Ai biết đảng là cái gì thì giải thích cho nhiều người biết. Nói điều 4 để Đảng lãnh đạo là vô lý thì rõ nhưng vì sao lại cứ phải Đảng lãnh đạo thì lại chỉ thấy có một ý kiến nói là vì Đảng có công giành độc lập. Có công thật hay có công giả thì tôi không biết vì tôi thuộc thế hệ 8x, nhưng thấy sự việc đảng gây ra gần đây thì thực ra là Đảng có tội với dân, đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công
  nhân mà vừa đàn áp công nhân, để đời sống công nhân quá khổ sở, lại mời tư bản nước ngaòi vào bóc lột công nhân. Đảng càng có bề dầy thời gian xây dựng CNXH thì lại càng bắt tay chặt chẽ với tư bản, cướp đất của nông dân bán cho tư bản. Trước kia thì người nông dân đem gánh bún ở nong thôn ra thành phố bán thì bị bọn chó công an dãm đạp không cho buôn bán vì sợ tự phát tiến lên CNTB, (mẹ tôi kể thế) nay thì mở mang buôn bán, khác gì nước tư bản. Chẳng hiểu cái Đảng này ra làm sao, thế mà còn có người tín nhiệm muốn Đảng lãnh đạo. Lãnh đạo thế để chết dân à? Chẳng rõ hiện nay trên thế giới thì có mấy nước để đảng CS lãnh đạo, những nước đó nghèo hay giàu?

  Tôi rất cảm ơn TS Nguyễn Thanh Giang đã gửi email cho tôi với một bài viết cùng LS.Trần Lâm trùng với tư duy của tôi đến 90%. Mười phần trăm không đồng ý vì tôi cực đoan quá khi hết sức buồn bã về việc hai bác dùng Hiến Pháp TQ để DỤ DẪN ĐCSVN loại bỏ điều 4. Thực ra hai bác cũng như tôi: CÒN NẶNG TÌNH VỚI CÁI ĐẢNG NÀY LẮM!!!
  Tôi xin phép được đăng toàn bộ bài viết của hai bác trên trang Dân Luận thân yêu của tôi

  SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP THẾ NÀO - VÌ SAO PHẢI BỎ ĐIỀU 4 ?
  I – Vì sao phải bỏ Điều 4 của Hiến pháp hiện hành
  A – Điều 4 chống lại Hiến pháp Việt Nam
  Phải nói Điều 4 Hiến pháp 1992 đã có “ đổi mới ” khá hơn Điều 4 Hiến pháp 1980.
  Điều 4 Hiến pháp 1980 quy định: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam …”.
  Điều 4 Hiến pháp 1992 ghi: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ”.
  Lược bớt hai chữ “ duy nhất ” cho đỡ trắng trợn, song tinh thần chung thì vẫn thế.
  Về điểm này, nhà cách mạng kỳ cựu Trần Độ đã viết trong bài “ Một chiến lược dân chủ hóa để chống tham nhũng ”: “ Lập ra bộ máy nhà nuiớc để quản lý xã hội thì bộ máy đó phải có quyền lực. Nhưng mà dân làm chủ thì phải có cơ chế cho dân giám sát và kiểm sóat quyền lực đó … Thế mà ngược lại, Hiến pháp lại ghi ở Điều 4: “ Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ”. Thế thì chỉ có Đảng là trên cả Nhà nước, trên cả nhân dân, và đó là nguyên lý phản dân chủ lớn nhất ”.
  Điều tệ hại là, Điều 4 đã dẫm đạp lên nhiều điều khác trong chinh bản Hiến pháp này:
  1 - Đối với Điều 2 – Điều 2 ghi : “ Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHXN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ”
  Điều 2 xác định Việt Nam là một nước dân chủ theo định nghĩa của tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: “ Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính quyền của dân, do dân, vì dân ”. Điều 4 khẳng định “ Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ”. Vậy tức là đảng chủ, là chính quyền của Đảng, dân của Đảng, dân phải vì Đảng. Rõ ràng Điều 4 chống lại Điều 2.
  2 - Đối với Điều 15 – Điều 15 ghi: “ Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế thị trường …” trong khi Điều 4 ghi: “ Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ….”.
  Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển ở trinh độ cao trong khi chủ nghĩa Mác nói chung không thừa nhận kinh tế hàng hóa và chủ trương xoá bỏ sở hữu tư nhân. Rõ ràng Điều 15 “ bất đồng chính kiến ” với Điều 4.
  3 - Điều 17 ghi: “ Phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài … ”.
  Điều 21 ghi: “ Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động …”.
  Cùng với Điều 15, hai điều này không thể thích nghi Điều 4, hoặc là Điều 4 là cái cùm gông xiềng ba điều 15, 17, 21.
  4 - Đối với Điều 83 – Điếu 83 ghi: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN”. Thế là, Điều 83 cùng với Điều 2 hoàn toàn phủ định Điều 4, hoặc là Điều 4 chống lại Điều 2 và Điếu 83.
  5 - Đối với Điều 101 – Điều 101 quy định:quyền hạn của Chủ tịch nước: “ Chủ tịch Nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội và đối ngoại ” trong khi Điều 4 xác định đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hai điều này chồng chéo dẫm đạp lên nhau, nói khác đi, cũng chống nhau.
  V v …..
  B - Điều 4 biểu hiện Đảng toàn trị chứ không phải Đảng lãnh đạo -
  1 – Khi đặt ra Điều 4, Đảng chỉ nhìn thấy mặt lợi là dựa vào đấy để giữ “ổn định chính trị”, củng cố vị trí độc tôn, vĩnh viễn của Đảng.
  Song, mấy chục năm qua, thực tiến đã trả lời: Điều 4 đã làm tha hóa Đảng rất tai hại. Không ai, kể cả những người cầm đầu Đảng, không dễ dàng nhận rõ được rằng Đảng ta đã và đang suy thoái trầm trọng.
  Đảng suy thoái như thế nào ?, ở điểm nào ?, ở đâu ?, người ta đã nói quá nhiều, thiết tưởng không cần nhắc lại ở đây.
  Nhưng có thể khái quát là tín nhiệm của Đảng đã sa sút, nội bộ Đảng đã bị lũng đoạn, sức mạnh Đảng đã suy giảm đến mức báo động. Biết bao nhiêu nan đề: giao thông ách tắc, môi trường hủy hoại, giầu nghèo doãng xa, tham nhũng tệ hai, văn hóa suy đồi …! Điều 4 có trách nhiệm gì ở đây ? Đảng toàn trị có phải là nguyên nhân?
  2 - Đảng toàn trị làm Đảng suy yếu. Tác động của Đảng làm nẩy sinh tiêu cực trong nhân dân. Sự thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiện … là các tệ đoan tầm thấp. Cao hơn là chà đạp lên văn hóa dân tộc, gian dối lừa đảo, bức hại người lành, tội phạm tràn lan …. Đảng khống chế và chi phối xã hội. Đảng suy thoái làm cho xã hội suy thoái. Đấy là hậu quả tai hại của đảng toàn trị do Điều 4 gây ra ?.
  Điều 4 nguy hại như vậy, cho nên đặt vấn đề xem xét, nghiên cứu, giai tỏa Điều 4 là điều cần làm và cần làm ngay.
  Giải tỏa Điêu 4 là vấn đề hệ trọng, bao trùm lên tất cả. Bởi vậy nó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân thực sự đề cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, vì Tổ quốc mà dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám dũng cảm đương đầu.
  II – Sửa đổi Hiến pháp như thế nào ?
  1 - Tình hình một đất nước luôn biến đổi đòi hỏi hiến pháp phải được sửa đổi, tu chính cho phù hợp là tất nhiên.
  Những điều trình bầy trên cho thấy Hiến pháp 1992 tồn tại rất nhiều nghịch lý và bất cập, trong đó, nổi cộm nhất, nhức nhối nhất là Điều 4. Cho nên, tốt nhất là viết lại Hiến pháp. Nếu chỉ sửa đổi thì trước hết phải hủy bỏ Điều 4.
  Từ lập quốc đến nay, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã 4 lần sửa đổi hiến pháp.
  Ngày 14 tháng 3 năm 2004, Quốc hội Bắc Kinh đã thông qua bản Hiến pháp Trung Quốc sửa đổi lần thứ tư.
  Trong 14 điều tu chính người ta chú ý đến những điều khoản có liên hệ đến kinh tế thị trường và những điều khoản liên quan về chính trị.
  Về kinh tế thị trường, tu chính chú trọng đến việc bảo vệ quyền sở hữu cá nhân hợp pháp, trong đó có quyền sở hữu đất đai và chính sách đối với các ngành kinh tế tư nhân.. Về phương diện chính trị, Hiến pháp 2004 có hướng đến tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, cải thiện hệ thống an ninh xã hội, quy định về việc ban bố tình trạng khẩn cấp và quyền hạn của Chủ tịch Nước, nhiệm kỳ của chính quyền ở cấp thành phố …
  Khoản 2 điều 11 Hiến pháp sửa đổi của Trung Quốc ghi: “ Nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh và kinh tế phi công hữu …”.
  Điều 13 ghi: “ Tài sản tư hữu hợp pháp của công dân không thể bị xâm phạm. Nhà nước bảo vệ, chiểu theo quy định pháp luật, quyền có tài sản tư hữu và quyền kế thừa của công dân …”.
  Điều 33 ghi: “ Mọi người có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mọi công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ nhân quyền ”.
  Hệ quả của bản sửa đổi Hiến pháp 2004 cho phép ngày 15 tháng 11 năm 2007 Trung Quốc đã cho ban hành sách trắng về “ Chế độ chính đảng của Trung Quốc ”. Sách trắng giải thích rất chi tiết về sự hình thành đặc điểm, sự phát triển và vai trò của chế độ hợp tác đa đảng trong quá trình phát triển xã hội và kinh tế của Trung Quốc.
  Chúng ta thường quan tâm đến việc tham khảo kinh nghiệm Trung Quốc, thiết nghĩ việc sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc 2004 và tinh thần sách trắng nêu trên càng rất đáng để ta phải xem trọng.
  2 - Về quy phạm sửa đổi hiến pháp ta đã không theo lề lối của thế giới mà cũng không theo các điều khoản khoản hiến định trong Hiến pháp 1946.
  Từ trước tới nay, Hiến pháp nước ta đều do Quốc hội soan thảo và thông qua, mà Quốc hội chỉ là cơ quan lập pháp trong khi lập hiến có chức năng riêng và quyền lập hiến là một quyền riêng.
  Luật gia Thomas Jefferson, tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 1776 là người có công thúc đẩy hình thành tư tưởng hiến trị. Trong đó quyền lập hiến được đặt cao hơn quyền lập pháp. Từ đấy bảo đảm cho hiến pháp không bị cơ quan lập pháp làm biến chất. Đề xuất nâng quyền lập hiến thành quyền riêng cao hơn quyền lập pháp đòi hỏi phải thành lập cơ quan lập hiến gồm những đại biểu không chỉ gồm các đại biểu quốc hội.
  Những người làm cuộc cách mạng 1789 của Pháp cũng như những người làm cuộc cách mạng 1776 tại Mỹ đều chủ trương phải phân biệt quyền lập hiến ( quyền làm và sửa đổi hiến pháp ) với quyền lập pháp ( quyền làm luật ). Giáo sư George Vedel, trong giáo trình về luật hiến pháp đã chỉ ra rằng quyền lập hiến là một “ thẩm quyền đặc biệt ”. Quyền này là một biểu hiện của chủ quyền quốc gia nên nó là một quyền “ nguyên thủy ”. Do vậy, về mặt pháp lý, nó không thể bị hạn chế bởi bất cứ quyền nào khác.
  Làm lại hay sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam cũng nên giao cho một cơ quan quyền lực kiểu như thế .
  *
  Tóm lại, cần kíp thời làm bản Hiến pháp mới, hoặc ít ra, phải sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách cơ bản.
  Để làm việc này, phải thành lập một Ủy hội Lập hiến gồm các chính khách, các trí thức tên tuổi, các đại biểu xuất sắc thuộc mọi thành phần xã hội không chỉ là đại biểu Quốc hội hay đảng viên đảng CSVN. Bản Hiến pháp mới hay Hiến pháp 1992 sửa đổi, nhất thiết phải được đưa ra cho nhân dân phúc quyết.
  Dứt khoát gạt bỏ Điêu 4 Hiến pháp 1992 khỏi Hiến pháp mới hoặc Hiến pháp sửa đổi. Gạt bỏ Điều 4 chính là phương sách cứu chữa và vực đảng CSVN dậy.
  Tuyên bố: “ Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát ” phải chăng là câu gở miệng. Hãy nhớ, ngày 20 tháng 11 năm 1989 trong cuộc họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô, ông Michail Gorbachev vừa dóng dả: “ Phải giữ cho được điều 6 Hiến pháp ( tương tự Điều 4 của Việt Nam ), đó không phải là tình trạng cứu hỏa và cũng không phải là tình trạng đặc biệt ” . Oái oăm thay, đấy lại chính là “Tiếng chuông nguyện hồn ai” bi thảm, cáo chung đảng Cộng sản Liên Xô liền ngay sau đó. Đó là gương tầy liếp buộc người có trách nhiệm ở Việt Nam phải cảnh tỉnh.
  Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, hãy kíp thời hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, làm cơ sở hủy bỏ Điều 88 Bộ Luật hình sự, nhằm giúp đảng CSVN còn có cơ tồn tại và ra sức vươn lên đặng sánh vai cùng các đảng khác trong một chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng, ngõ hầu xây dựng được một nước Việt Nam mạnh giầu, nhân dân được hưởng tự do, hạnh phúc.
  Nhân kỳ Sửa đổi Hiến pháp năm 2012
  Ls Trần Lâm và Ts Nguyễn Thanh Giang

  Tran Thi Ngự viết:
  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Trước hết xin hỏi bác Trần Thị Ngự rằng : "Bác có phải là một trong những chiến binh của SƯ ĐOÀN BÚT CHIẾN do ĐCSVN vừa thành lập để gây rối , bút chiến hoặc đánh lạc hướng dư luận nhằm kiên cường bảo vệ điều 4 trong hiến pháp không???"
  Nếu đúng như thế tôi sẽ tiếp chiêu của đ/c ngay!!!
  Còn nếu không thì tôi khuyên bác không nên khoe chữ mà cần tập trung đánh vào điều 4.

  Đáng lẽ tôi không cần đề cặp đến câu hỏi của bác Đỗ Xuân Thọ vì trang Dân Luận không phải là đồn công an nơi các người tham gia thảo luận phải khai lý lịch.

  Tuy nhiên, tôi trả lời để nói lên quan điểm của tôi về thảo luận và phản biện. Theo tôi, đã gọi là thảo luận khách quan thì chỉ nên chú ý đến quan điểm của người đối thoại. Các sự quan tâm đến nhân thân, phái tính, chủng tộc của người đối thoại đều đưa đến các thành kiến và cố chấp trong thảo luận và phản biện.

  Đối với tôi, đấu tranh chính trị bao gồm phương pháp hành động để đạt mục tiêu. Các độc giả đang kêu gọi bãi bỏ điều 4 trong hiến pháp VN thử đề nghị làm cách nào để việc này có thể thực hiện được, ngoài việc kêu gào và chứng minh caí sự vô lý (theo nguyên tắc dân chủ) của điều này.

  Thôi tớ xin can hai bác.

  Bộ chính trị đã nghiên cứu để phản bác chủ trương của bác Thọ nhằm xé Trung quốc ra. Vì vậy bộ chính trị dự thảo sẽ viết điều 5 trong Hiến pháp khẳng định Trung quốc là bạn vàng hữu cơ cùng nhau tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội tên cơ sở 16 chữ vàng, 4 tót mà bò tót là đại biểu. Liên bang Trung quốc trong đó có bang Việt nam là bước ngoặt vĩ đại, mục tiêu cả hai nước phấn đấu tiến tới xây dựng.

  Về phương diện kinh tế, bộ chính trị cũng sẽ xác định trong hiến pháp chỉ tiêu phát triển kinh tế 15% hàng năm như là tay Alan Phan đề nghị.

  4 viết:
  Đến thằng Nhân dân to khỏe thế mà đảng cộng sản còn lãnh đạo được nữa là...

  Cái huyền thoại "Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta" là một khẩu ngữ rất láo lếu.

  Phải khẳng định rằng đảng cộng sản không LÃNH ĐẠO được ai cả. Họ không nuôi nổi chính họ thì lãnh đạo ai? Chính nhân dân, hàng chục triệu người, đã nuôi họ ăn, giúp họ sống sót, góp công góp của, lấy xương máu che chở họ. Chính nhân dân đã tha thứ cho họ khi họ mắc sai lầm, hết lần này đến lần khác.

  Thời đó có rất nhiều đảng phái, không có đảng cộng sản thì có đảng khác, đánh 10 năm, 20 năm, 100 năm rồi cũng sẽ thắng Pháp. Nhân dân thương hại đảng cộng sản nhất vì thấy nó đói rách nhất. Nhưng đảng cộng sản ngày càng thể hiện là đứa con hoang ngoại lai bất hiếu. Chống lại những người đã cưu mang mình, tôm lộn c ứt lên đằng đầu, thằng con cộng sản ngồi lên đầu cha mẹ nhân dân, đảng cộng sản đang đi vào con đường chết.

  Làm trưng cầu dân ý về một việc trọng đại như HP, một điều luật, ... chứ trưng cầu dân ý để chọn một đảng làm lãnh đạo vĩnh viễn thì nguy hiểm quá !
  Bác Vĩnh Viễn hiểu lầm ý của em.
  Trưng cầu dân ý chỉ để xác định có phải ĐCS được dân 1- chọn làm đại biểu & 2- vĩnh viễn (2 phần, có thể họ chọn tạm thời mà không chọn vĩnh viễn) như họ tự nhận hay không. Nều có cả 2 (yes to all), thì thắng lợi vẻ vang của ĐCSVN sẽ đi vào lịch sử của không chỉ VN mà cả nhân loại.
  Nếu câu trả lời có cho câu 1, không cho câu 2 thì hiến pháp phải sửa lại về quyền hoạt động, thể thức ứng cử, tranh cử, của các đảng phái, qui định vê bầu cử, nhiệm kỳ.., & tiến hành 1 cuộc bầu cử công bằng & minh bạch.
  Nếu câu trả lời là không cho cả 2, thì ngoài những bước trên, còn vô hiệu quá những luật, bản án xuất phát từ việc "đảng chỉ đạo nhà nước".

  PVĐ viết:
  hanh dao viết:
  Từ website của quốc hội, có bài hướng dẫn để hiểu hiến pháp:
  http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=1027
  Thực tế, trước khi sửa đổi hiến pháp, cần có 1 cuộc trưng cầu dân ý (công bằng & minh bạch) để xác định ĐCS có phải là đại biểu của toàn dân & dân có chọn ĐCS lãnh đạo vĩnh viễn không. .....

  Trong các góp ý cua độc giả hanh dao , tôi thấy rất hợp lý và chính xác , tôi ủng hộ các ý kiến đó .

  Ý kiến này của bác hanh dao tôi lại thấy nó kỳ kỳ nhưng có lẽ lại hợp với VN ?
  Làm trưng cầu dân ý về một việc trọng đại như HP, một điều luật, ... chứ trưng cầu dân ý để chọn một đảng làm lãnh đạo vĩnh viễn thì nguy hiểm quá !

  Trích dẫn:
  - Điều 2: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
  - Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước.

  Đến thằng Nhân dân to khỏe thế mà đảng cộng sản còn lãnh đạo được nữa là thằng Nhà nước ốm đói.

  Sao Nhân dân không lãnh đạo đảng cộng sản đi? Nhân dân có đủ đỉnh cao trí tuệ bằng đảng cộng sản chưa? Nhân dân có đạo đức hơn đảng cộng sản chưa? Nhân dân có văn minh hơn đảng cộng sản không?

  Chỉ e rằng Nhân dân vẫn dân trí thấp, IQ chưa cao, còn hay ỷ lại vào chính quyền... có nghĩa là Nhân dân vẫn cần được lãnh đạo (toàn diện, triệt để!) bởi đảng cộng sản.

  PVĐ viết:
  Trước kia, tôi cũng ngây thơ và nghĩ rằng điều 4 của Hiến pháp Việt Nam là nguyên nhân tạo ra sự độc tài của Đảng CS Việt Nam . Tôi cũng đã tìm ra nhiều điều mâu thuẫn với điều 4 trong Hiến Pháp. Nhưng khi được các sĩ quan An ninh Việt Nam tận tình chỉ dẫn , tôi mới nhận ra điều 4 không còn vô lý nữa mà nó hoàn toàn có lý . Sự vô lý không nằm ở điều 4 mà nằm ở trong não trạng thờ ơ của người dân Việt Nam . Họ đã bỏ phiếu cho các đại biểu của họ trong cơ quan lập pháp với sự nhiệt tình hiếm có ( như bỏ phiếu hộ cho những người khác, lý lịch ứng cử càng nhiều dòng thì đặt hy vọng càng cao) đạt tới gần 100%. Khi những đại biểu đó với số phiếu ủng hộ cao như vậy khi đồng thuận các điều trong Hiến pháp thì sự nhất trí đó là sự nhất trí của toàn dân là KHÔNG CHỐI CÃI được .
  Khi nào người dân Việt Nam nhận diện ra người mình cần làm Đại biểu là ai và chọn đúng những người đó vào cơ quan hành pháp thì lúc đó Hiến pháp sẽ có các điều mới và lúc đó nếu nội dung điều 4 sẽ đưa lên thành điều 1 thì chẳng ai còn gì để ca thán. Tuy nhiên lúc đó tôi hy vong Hiến pháp mới không có đưa Đảng CS vào một điều nào cụ thể.

  Bữa nọ đọc trên DL có câu đại khái ý : dân chủ đẻ ra HP dân chủ. HP không đẻ ra dân chủ

  Bỏ đi điều 4 để HP sạch sẽ hơn, hợp lý hơn.
  Là điều kiện cần cho dân chủ chứ không phải là điều kiện đủ.
  Đơn giản như miếng đất là của bác hợp pháp trên giấy tờ thì bác mới yên tâm đầu tư lớn chứ nếu đất là của ông A, muốn lấy lại lúc nào cũng được thì bác PVĐ có an tâm đầu tư lớn không ?
  Bác PVĐ làm ăn với đối tác, trước hết phải có hợp đồng tốt, rõ ràng mà cả hai đồng ý chứ chẳng lẽ bác PVĐ không đồng ý với hợp đồng nhưng cứ nhắm mắt làm ăn vì bác tin đối tác ?
  Ngây thơ ? Dĩ nhiên có hợp đồng rõ ràng không khẳng định là đối tác không cà chớn, lừa đảo nhưng nó cho phép khám phá nhanh bọn lừa đảo ...

  " Khi nào người dân Việt Nam nhận diện ra người mình cần làm Đại biểu là ai và chọn đúng những người đó vào cơ quan hành pháp "

  Thế bác PVĐ có bao giờ được phép ra ứng cử ĐB không ? Người dân phải có quyền ra ứng cử tự do, vận động tranh cử thì mới có cái mà lựa chọn chứ ?
  Bác PVĐ có bao giờ được phép trực tiếp lựa chọn (cho hành pháp) các bộ trưởng, thủ tướng chưa ?

  Trước kia, tôi cũng ngây thơ và nghĩ rằng điều 4 của Hiến pháp Việt Nam là nguyên nhân tạo ra sự độc tài của Đảng CS Việt Nam . Tôi cũng đã tìm ra nhiều điều mâu thuẫn với điều 4 trong Hiến Pháp. Nhưng khi được các sĩ quan An ninh Việt Nam tận tình chỉ dẫn , tôi mới nhận ra điều 4 không còn vô lý nữa mà nó hoàn toàn có lý . Sự vô lý không nằm ở điều 4 mà nằm ở trong não trạng thờ ơ của người dân Việt Nam . Họ đã bỏ phiếu cho các đại biểu của họ trong cơ quan lập pháp với sự nhiệt tình hiếm có ( như bỏ phiếu hộ cho những người khác, lý lịch ứng cử càng nhiều dòng thì đặt hy vọng càng cao) đạt tới gần 100%. Khi những đại biểu đó với số phiếu ủng hộ cao như vậy khi đồng thuận các điều trong Hiến pháp thì sự nhất trí đó là sự nhất trí của toàn dân là KHÔNG CHỐI CÃI được .
  Khi nào người dân Việt Nam nhận diện ra người mình cần làm Đại biểu là ai và chọn đúng những người đó vào cơ quan hành pháp thì lúc đó Hiến pháp sẽ có các điều mới và lúc đó nếu nội dung điều 4 sẽ đưa lên thành điều 1 thì chẳng ai còn gì để ca thán. Tuy nhiên lúc đó tôi hy vong Hiến pháp mới không có đưa Đảng CS vào một điều nào cụ thể.

  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Trước hết xin hỏi bác Trần Thị Ngự rằng : "Bác có phải là một trong những chiến binh của SƯ ĐOÀN BÚT CHIẾN do ĐCSVN vừa thành lập để gây rối , bút chiến hoặc đánh lạc hướng dư luận nhằm kiên cường bảo vệ điều 4 trong hiến pháp không???"
  Nếu đúng như thế tôi sẽ tiếp chiêu của đ/c ngay!!!
  Còn nếu không thì tôi khuyên bác không nên khoe chữ mà cần tập trung đánh vào điều 4.

  Đáng lẽ tôi không cần đề cặp đến câu hỏi của bác Đỗ Xuân Thọ vì trang Dân Luận không phải là đồn công an nơi các người tham gia thảo luận phải khai lý lịch.

  Tuy nhiên, tôi trả lời để nói lên quan điểm của tôi về thảo luận và phản biện. Theo tôi, đã gọi là thảo luận khách quan thì chỉ nên chú ý đến quan điểm của người đối thoại. Các sự quan tâm đến nhân thân, phái tính, chủng tộc của người đối thoại đều đưa đến các thành kiến và cố chấp trong thảo luận và phản biện.

  Đối với tôi, đấu tranh chính trị bao gồm phương pháp hành động để đạt mục tiêu. Các độc giả đang kêu gọi bãi bỏ điều 4 trong hiến pháp VN thử đề nghị làm cách nào để việc này có thể thực hiện được, ngoài việc kêu gào và chứng minh caí sự vô lý (theo nguyên tắc dân chủ) của điều này.

  VN2006A viết:
  Bọn phản động cứ làm rầm rĩ lên chuyện diều 4 HP! Làm như đây là chìa khóa của mọi vấn đề!?

  Điều 4 HP thì quan trọng...tró gì???

  Bằng chứng là từ 1946-1992 không có điều 4HP mà đảng vẫn lãnh đạo ầm ầm, đưa nhân dân đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

  Lẽ ra, nếu đảng đủ tự tin thì không cần có điều 4HP.

  Nhưng đảng đã trót thiếu tự tin rồi cũng chẳng sao. Vấn đề bây giờ là phải có chính danh thì mới làm (chính) chủ của đất nước được. Chìa khóa nằm ở phát triển kinh tế và TS-HS!!!

  Không giải quyết được thì có ghi 1000 điều 4 vào HP, lấy keo dán mông vào ghế cũng không ngồi yên được.

  Bác Sáu mang thực tiễn lịch sử VN để làm nền cho lý luận, nhưng những việc làm sai nguyên tắc, ngồi xổm lên nguyên tắc và pháp luật bởi ĐCS không thể là nguyên cớ để xóa bỏ nguyên tắc và pháp luật.

  Không bỏ điều 4 thì không có thành phần nào ngoài ĐCS có chính danh lên lãnh đạo đất nước được.

  Bác Sáu bảo chỉ cần phát triển kinh tế, nhưng ĐCS làm kinh tế bao năm nay nát bét mà không ai lên làm thay được, cũng vì điều 4.

  Dù cho ĐCS bỗng chốc làm kinh tế xuất sắc qua đêm, ngày mai bỗng chốc nước nhà phồn thịnh (hic!), thì cũng không cứu gỡ được cho Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, CHHV, v.v. và những công dân khác đang là người tù dự khuyết. Có phát triển kinh tế mà không có dân chủ thì VN lại sẽ như TQ hiện nay, và sẽ có những Lưu Thiếu Ba người Việt.

  Trong một nước dân chủ thực sự, nơi hiến pháp và pháp luật được tôn trọng, thì văn bản quyết định mọi mặt, không ai có quyền vi phạm. Nay vì ĐCS không tôn trọng nguyên tăc nên ta cũng không cần nguyên tắc và văn bản, vi cái nước mình nó thế chăng? Thật ra thì ĐCS tôn trọng nguyên tắc quá đi chứ, đó là nguyên tắc Điều 4 hiến pháp.

  Cái vô lí hay sự đầy đủ của điều 4HP không thể được lí giải từ hệ thống HP, từ trong bản thân nó. Đó phải là phương pháp nhận thức hàng đầu khi chúng ta nghĩ về điều 4.
  Cái vô lí của nó dẫn xuất từ cách thức tổ chức và vận hành quyền lực của Đảng trong đời sống chính trị: người ta (đảng) tự tổ chức, tự bầu và phân chia cho nhau quyền chức, vị trí điều hành xã hội. Đối với người dân, quá trình sinh hoạt chính trị này diễn ra hoàn toàn bí ẩn. Vì thế quyền lực của đảng được phát ra từ các trung tâm cứ như là quyền lực của Bóng Tối trong một xã hội, một chế độ vẫn tự cho là dân chủ vậy.Vì thế nhà nước vẫn được hiểu là quyền lực của nhân dân, thực chất chỉ là thứ quyền lực GIẢ. Cái vô lí của điều 4 là ở chỗ đó.
  Xin được nói thêm lí do thứ 4 của In đưa ra là không cần thiết, là thừa. Bởi điều ấy mà xảy ra thì xã hội sẽ có biến, và khi ấy người dân sẽ vứt bỏ HP ấy đi chứ chẳng ai hơi đâu mà ngồi suy nghĩ về tính có lí hay vô lí của nó nữa.
  Thiếu sót này của In có thể do ông ta chỉ nhìn thấy mặt Chủ thể của nhân dân trong HP mà ông không thấy nhân dân còn là Thực tại, là Hiện thực lịch sử luôn biến đổi nữa

  Bọn phản động cứ làm rầm rĩ lên chuyện diều 4 HP! Làm như đây là chìa khóa của mọi vấn đề!?

  Điều 4 HP thì quan trọng...tró gì???

  Bằng chứng là từ 1946-1992 không có điều 4HP mà đảng vẫn lãnh đạo ầm ầm, đưa nhân dân đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

  Lẽ ra, nếu đảng đủ tự tin thì không cần có điều 4HP.

  Nhưng đảng đã trót thiếu tự tin rồi cũng chẳng sao. Vấn đề bây giờ là phải có chính danh thì mới làm (chính) chủ của đất nước được. Chìa khóa nằm ở phát triển kinh tế và TS-HS!!!

  Không giải quyết được thì có ghi 1000 điều 4 vào HP, lấy keo dán mông vào ghế cũng không ngồi yên được.

  Thưa bác Đỗ Xuân Thọ , thằng em hết sức rụt rè giơ tay phát biểu như sau :

  Chỉ cần một cuộc bỏ phiếu sửa hay bỏ điều 4 . Thằng em chơi ngay .

  Xin hết ạ .

  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Gửi các con cháu của Vua Hùng
  Các con thấy đấy, từ nay đến 15/3/2013 là thời hạn chót của việc lấy ý kiến của nhân dân ta vào bản Hiến Pháp nhà nước XHCN của 300 thằng nhân danh nhà nước VN Dân Chủ Cộng Hòa của Bác Hồ. Đúng!!! Chỉ khoảng 300 thằng mà chúng dám tự xưng cho cả Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập; dám vỗ ngực đại diện cho toàn thể nhân dân VN!!!
  Chúng bịt miệng tất cả các đảng viên, các cựu chiến binh, các tướng lĩnh hết lòng vì đất nước như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Trần Độ, ủy viên bộ chính trị Trần Xuân Bách..... Chúng bỏ tù những tiếng nói đòi nhân quyền của những nhà yêu nước như LS Cù Huy Hà Vũ, Ls. Lê Quốc Quân......
  Chúng đàn áp các cuộc biểu tình của các nông dân bị cướp đất, của những người yêu nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh....
  Chúng đã đút hàng tỷ USD của nhân dân ta vào túi...
  .....
  Không thể kể hết sự thối nát của 300 tên mafia nhân danh ĐCSVN, nhân danh nhân dân VN...

  Bố đã làm gương cho các con trong việc cố gắng in ấn, gửi thư, đưa tận tay cho các Tâm Ý Thức của VN-Những vị lão thành cách mạng, những cựu chiến binh, nhưng GS.TS có tầm lan tỏa mạnh những bài viết Tâm Huyết của các bác, các cô các thầy của các con góp ý cho bản hiến pháp này.
  Chúng ta không đánh lan man mà tập chung mọi sức mạnh đánh tan điều 4 của hiến pháp do 300 tên kể trên soạn thảo.
  Các con phải cực kỳ sáng tạo để vượt tường lửa vào các trang web bên lề Nhân Dân để in, đưa tận tay, phát tán, đọc hiểu tuyên truyền miệng cho toàn thể đồng bào ta. Các hình thức phải cực kỳ sáng tạo...
  Các con không sợ hãi cường quyền vì các con có 90 triệu đồng bào che chở!!!
  Đây là thời cơ vàng!!!!
  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT LOẠI TRỪ ĐIỀU 4 RA KHỎI HIẾN PHÁP VN
  Hãy noi gương các bậc tiền bối để hoạt động CM
  Vì một nước VN hùng cường Dân Chủ Tự do Hạnh phúc mà dấn thân!!!

  Hà Nội, 11/1/2013
  Bố
  Đỗ Xuân Thọ

  Ủng hộ bố Đỗ Xuân Thọ!

  Các con phải mau chóng hiệp lực cứu nguy tổ quốc ngay vì điều 4 đã phá hoại cả giống nòi ta!

  Bắt tay với bố Đỗ Xuân Thọ

  Bố Nguyễn Ngọc Già xin các con công an, quân đội trên mọi miền đất nước mau chung sức, chung lòng cứu quốc, từ biên giới phía Bắc đến cực Nam tổ quốc trên cả các vùng hải đảo xa xôi!!!

  Gửi các con cháu của Vua Hùng
  Các con thấy đấy, từ nay đến 15/3/2013 là thời hạn chót của việc lấy ý kiến của nhân dân ta vào bản Hiến Pháp nhà nước XHCN của 300 thằng nhân danh nhà nước VN Dân Chủ Cộng Hòa của Bác Hồ. Đúng!!! Chỉ khoảng 300 thằng mà chúng dám tự xưng cho cả Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập; dám vỗ ngực đại diện cho toàn thể nhân dân VN!!!
  Chúng bịt miệng tất cả các đảng viên, các cựu chiến binh, các tướng lĩnh hết lòng vì đất nước như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Trần Độ, ủy viên bộ chính trị Trần Xuân Bách..... Chúng bỏ tù những tiếng nói đòi nhân quyền của những nhà yêu nước như LS Cù Huy Hà Vũ, Ls. Lê Quốc Quân......
  Chúng đàn áp các cuộc biểu tình của các nông dân bị cướp đất, của những người yêu nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh....
  Chúng đã đút hàng tỷ USD của nhân dân ta vào túi...
  .....
  Không thể kể hết sự thối nát của 300 tên mafia nhân danh ĐCSVN, nhân danh nhân dân VN...

  Bố đã làm gương cho các con trong việc cố gắng in ấn, gửi thư, đưa tận tay cho các Tâm Ý Thức của VN-Những vị lão thành cách mạng, những cựu chiến binh, nhưng GS.TS có tầm lan tỏa mạnh những bài viết Tâm Huyết của các bác, các cô các thầy của các con góp ý cho bản hiến pháp này.
  Chúng ta không đánh lan man mà tập chung mọi sức mạnh đánh tan điều 4 của hiến pháp do 300 tên kể trên soạn thảo.
  Các con phải cực kỳ sáng tạo để vượt tường lửa vào các trang web bên lề Nhân Dân để in, đưa tận tay, phát tán, đọc hiểu tuyên truyền miệng cho toàn thể đồng bào ta. Các hình thức phải cực kỳ sáng tạo...
  Các con không sợ hãi cường quyền vì các con có 90 triệu đồng bào che chở!!!
  Đây là thời cơ vàng!!!!
  CHÚNG TA KIÊN QUYẾT LOẠI TRỪ ĐIỀU 4 RA KHỎI HIẾN PHÁP VN
  Hãy noi gương các bậc tiền bối để hoạt động CM
  Vì một nước VN hùng cường Dân Chủ Tự do Hạnh phúc mà dấn thân!!!

  Hà Nội, 11/1/2013
  Bố
  Đỗ Xuân Thọ

  hanh dao viết:
  Từ website của quốc hội, có bài hướng dẫn để hiểu hiến pháp:
  http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=1027
  Thực tế, trước khi sửa đổi hiến pháp, cần có 1 cuộc trưng cầu dân ý (công bằng & minh bạch) để xác định ĐCS có phải là đại biểu của toàn dân & dân có chọn ĐCS lãnh đạo vĩnh viễn không. .....

  Trong các góp ý cua độc giả hanh dao , tôi thấy rất hợp lý và chính xác , tôi ủng hộ các ý kiến đó .

  Từ website của quốc hội, có bài hướng dẫn để hiểu hiến pháp:
  http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=1027
  Thực tế, trước khi sửa đổi hiến pháp, cần có 1 cuộc trưng cầu dân ý (công bằng & minh bạch) để xác định ĐCS có phải là đại biểu của toàn dân & dân có chọn ĐCS lãnh đạo vĩnh viễn không. Nếu câu trả lời của đa số là không, thì nói chi điều 4, cả hiến pháp (của kẻ mạo nhận) đều vô giá trị (việc tham khảo, giữ lại điều nào cho hiến pháp mới là việc khác, nhưng là 1 bản hiến pháp mới, không phải sửa đổi, bổ sung). Nếu câu trả lời là có thì các bác cam lòng nhé.
  "Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm tự nhiên, thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng"
  Chắc ăn thế, sao Đảng không thử (trưng cầu dân ý) nhỉ?

  Trước hết xin hỏi bác Trần Thị Ngự rằng : "Bác có phải là một trong những chiến binh của SƯ ĐOÀN BÚT CHIẾN do ĐCSVN vừa thành lập để gây rối , bút chiến hoặc đánh lạc hướng dư luận nhằm kiên cường bảo vệ điều 4 trong hiến pháp không???"
  Nếu đúng như thế tôi sẽ tiếp chiêu của đ/c ngay!!!
  Còn nếu không thì tôi khuyên bác không nên khoe chữ mà cần tập trung đánh vào điều 4.
  Nền tảng tư tưởng của ĐCSVN là chủ nghĩa Mác-Lênin. Mà CN này đã sai từ các tiên đề cốt lõi trong lý luận và đã đổ nhào ở Liên xô và các nước CS ở Đông Âu rồi !!!
  ĐỂ CHO MỘT ĐẢNG CÓ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG ĐIÊN LOẠN, TÂM THẦN LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI VN ĐƯỢC HAY SAO????
  ĐẤY LÀ CHƯA KỂ TBT NÔNG ĐỨC MẠNH LÀM TÌNH VỚI BỒ CỦA CON TRAI TRƯỞNG; THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG CƯỚP CỦA DÂN HÀNG NGHÌN TỶ VNĐ

  Thôi mà, chúng ta phải trung thực một tý!!!
  Kể cả ĐẢNG CỘNG HOA hay ĐẢNG DÂN CHỦ rất tuyệt vời của Mỹ cũng không dám ghi vào hiến pháp của nước Mỹ tương tự như điều 4 của HP VN

  Trả lời bác Innova:
  1:Trong Lời nói đầu của hiến pháp ghi rõ:
  "Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Ðảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý."
  Đây là định nghĩa mở đường cho Điều 4.
  Nói cách khác, hiến pháp theo định nghĩa của ta, không chỉ qui định luật chơi, còn qui định ai là người (có quyền) ra luật.
  Chủ # lãnh đạo # quản lý. Tuy có vẻ vô lý, tại những người soạn hiến pháp quên bổ sung "định nghĩa" để hợp lý hóa vấn đề, lại được rõ ràng không cần thét mét.
  Người làm chủ là người có phần hùng (đóng thuế, trả nợ, chi trả chi phí...), nhưng không có quyền quyết định.
  Người lãnh đạo là người thay mặt "chủ" nắm toàn quyền quyết định.
  Người quản lý, do Đảng lãnh đạo, nên chỉ chịu trách nhiệm với Đảng.
  2 Ðiều 4
  Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vẫn đi với Điều 2 được.
  Đảng đại diện cho toàn dân, trong đó có Nhà Nước.
  Đảng chỉ đạo nhà nước, nhà nước quản lý dân.
  Muốn chứng minh sự vô lý của điều 4, chỉ cần chứng minh Đảng không đại biểu của toàn dân. Nói cách khác, để hợp thức hóa điều 4, Đảng phải chứng minh, phải đưa bằng chứng họ là đại biểu toàn dân & người dân phải lên tiếng phản đối kẻ tự xưng đại biểu, giành (không xin) quyền được chọn đại biểu theo nhiệm kỳ, & theo luật chơi mà họ góp phần viết, phủ nhận luật kẻ tự xưng đại biểu viết.
  Đành rằng Đảng tự phong (đại biểu toàn dân). Nhưng vấn đề là trừ những tiếng nói phản đối yếu ớt, còn lại, đều mặc nhiên công nhận. Trách ai? Xin cái anh kia tự ...cách chức ư?

  Tôi không mặn mà lắm với cái vụ sửa đổi hiến pháp VN vì cho rằng cũng chẳng đi tới đâu. Tuy nhiên, như một mental exercise, tôi có vài ý kiến phản biện lại quan điểm của đ/c Ỉn và đ/c Admin.

  Innova viết:
  Điều 2: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
  - Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước.

  Theo điều 2, nhân dân có toàn quyền đối với Nhà nước, trong đó tất nhiên bao gồm cả quyền thay đổi Hiến pháp. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, có rất nhiều người bị tòa án Việt Nam kết tội “đòi bỏ điều 4 Hiến pháp”. Điều đó chứng tỏ nhân dân Việt Nam không thật sự có “tất cả” quyền lực. Sự đảm bảo điều 4 cho đảng Cộng Sản đã tước đi quyền lực tối cao của nhân dân theo điều 2.

  Câu "tất cả quyền lực nhà nước thuôc về nhân dân" nên được hiểu là nhân dân có quyền đóng góp vào việc lãnh đạo đất nước, chứ không phải là nhân dân có toàn quyền đối với nhà nước. Ý nghĩa của câu nói trên khá mơ hồ và có tính cách mị dân bởi vì sự mơ hồ của khái niệm nhà nước. Tuy nhiên có thể hiểu là người dân thực hiện quyền lãnh đạo thông qua các đại biểu của họ trong quốc hội. Như vậy, tôi đồng ý với đ/c Ỉn là điều 4 (Đảng cộng sản lảnh đạo) chửi bố điều hai (nhân dân có quyền lảnh đạo).

  Khi đã có sự mâu thuẩn giửa điều 2 và điều 4 thì hai điều trên không thể tồn tại một cách hợp lý, nên không cần phải bàn về trường hợp nếu như hai điều trên cùng tồn tại (một cách hợp lý).

  Khi có hai điều mâu thuẫn trong một văn bản pháp lý (hiến pháp là một văn bản pháp lý cao cấp làm nền tảng cho các văn bản pháp lý liên quan đến việc điều hành và quản lý một quốc gia), thì cách sửa đổi có thể là: 1) xoá bỏ một trong hai điều nói trên hay 2) sửa lại cho hai điều này để chúng không còn mâu thuẫn. Cách thứ nhất là xoá điều 4 (Đảng CS không còn độc quyền lãnh đạo) và giử điều 2. Cách thứ hai là giử điều 4 và sửa lại điều hai: quyền lảnh đạo không còn thuộc về nhân dân nữa.

  Trong thực tế, việc phân bố quyền lực trong một quốc gia tùy thuộc vào power dynamics (tương quan quyền lực?) của các cá nhân, nhóm hay tổ chức xã hội (như đảng phái). Trong các xã hội được gọi là dân chủ, mọi người dân có quyền tham gia việc điều hành đất nước thông qua lá phiếu hay đưa ra ý kiến, và luật về tổ chức và điều hành xã hội (kể cả hiến pháp) được biểu quyết theo nguyên tắc đa số (mặc dù trong thực tế nhửng nhóm có đủ quyền lực thường áp đặt quan điểm của họ vào luật pháp). Do đó, nếu muốn làm cho hai điều 2 và 4 không còn mâu thuẫn theo cách thứ nhất hay cách thứ hai còn tuỳ thuộc vào mối tương quan quyền lực giửa chính quyền, người dân, và các tổ chức chính trị.

  Ngoài ra, khi nói đến hiến pháp là nói đến luật pháp. Như thế thì không nhất thiết trích dẫn quan điểm của các chính trị gia (như ông Hồ) nếu như nhửng người này không phải là các chuyên gia về luật pháp. l

  admin viết:
  Chủ nghĩa hợp hiến (constitutionalism) dựa trên một số nguyên tắc là:

  - Mọi công dân đều tự do và bình đẳng
  - Nguồn gốc quyền lực thuộc về nhân dân, và nhân dân có quyền lựa chọn chính quyền, hay "người làm thuê", hợp ý mình.
  - Quyền lực của chính quyền bị hạn chế để bảo đảm công dân có sự tự do và bình đẳng, hay các quyền con người cơ bản

  Theo tôi hiểu thì chủ nghĩa hợp hiến là hành động theo hiến pháp

  Trích dẫn:
  Constitutionalism has a variety of meanings. Most generally, it is "a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law"

  http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutionalism).

  Còn nội dung của hiến pháp là gì thì tùy theo từng quốc gia và ý nguyện của người dân trong nhửng quốc gia đó. Theo nguyên tắc dân chủ, nếu đa số người dân trong nước vẩn còn tin tường nơi sự lảnh đạo của đảng CS thì việc đảng độc quyền lãnh đạo vẩn phù hợp với nguyên tắc dân chủ. Vấn đề cốt lõi là làm sao biết được ý kiến của người dân?

  Do đó việc sửa đổi hiến pháp phải chú ý đến việc sửa đổi nội dung luật pháp (kể cả hiến pháp) để người dân có thể thực sự đóng góp ý kiến vào việc điều hành và lãnh đạo đất nước.

  Bác Innova ạ!!! Bác viết hay lắm!!! Đúng kiểu viết cho đồng bào tôi đọc.
  Tôi đã in bài của bác và bài của bác Thái Hiền và gửi ngay sáng nay cho một số Tâm Ý Thức ở quận Ba Đình và quận Cầu Giấy Hà Nội. Một trong các Tâm Ý Thức đó là một cụ già 86 tuổi, tú tài thời Pháp là giáo viên dạy sử đã về hưu nhưng cực kỳ minh mẫn. Cụ là tâm điểm của các cuộc thảo luận ở quán nước vỉa hè về chính trị văn học lịch sử ....
  Tôi sẽ hoàn thành bản góp ý của tôi vào tuần sau và nhất định sẽ đưa tận tay các bài góp ý cho các tướng lĩnh trong quân đội và công an đang đương chức và đã về hưu cùng các thằng em con ông cháu cha chân chính
  Đây là cơ hội ngàn vàng nên kính mong Dân Luận và các trang lề Nhân Dân làm việc hết mình

  Pages