Sức khỏe - môi trường

 • Thông tin về môi trường, y tế và sức khỏe

  Bởi Bien-Tap
  04/02/2009
  0 phản hồi
  NhatKy-Nuoibenh01.jpg

  Buổi tối mệt còn vì người nhà bệnh nhân phải đi thăm... bác sĩ và y sĩ. Phong bì là chuyện đương nhiên nhưng tôi “kiêu”, không “đi” phong bì bởi cho là hèn. Tuy nhiên cuối cùng, chính tôi thấy mình... kỳ và... dại. Thế là tối tối, tôi cũng đi thăm bác sĩ, y sĩ, những người trực đêm với một bịch trái cây. Những món đó chẳng đáng, không có cũng được nhưng không có thì người ta không được vui vẻ, bạn muốn nhờ vả sẽ cảm thấy ngại ngùng. Mà ban đêm, ở lại bệnh viện nuôi bệnh, chuyện nhờ đo nhiệt độ, huyết áp, uống thêm thuốc khi người thân của bạn bị mệt là điều bình thường...

  Bởi Bien-Tap
  03/02/2009
  0 phản hồi
  Vận chuyển quặng.jpg

  Vậy trong hai con người, người đem đổi rừng lấy cái được coi là sự giàu sang, với người khóc lạy vì mất một cây rừng, ai man di? Và nữa, người đang chủ trương cạo sạch hàng ngàn, hàng vạn héc ta rừng ở Lâm Đồng, ở Kông Hà Nừng - Gia Lai, đặc biệt ở Đắk Nông, để moi lên quặng bauxit vừa độc hại vừa chỉ có thể đem bán nguyên liệu thô rẻ mạt trong điều kiện nghèo điện như chúng ta hiện nay...

  Pages