Tư Sang Nham Hiểm

 • Bởi Admin
  12.110 lượt đọc
  20/04/2013
  0 phản hồi
  danluan_c0012.jpg

  Trước hội nghị 6 là Quan Làm Báo. Trước hội nghị 7 là tusangnhamhiem. Dường như nó chính là những hàn thử biểu đo độ nóng cho thời tiết chính trị Việt.