điều 4 hiến pháp

Tổng bí thư: ‘Đề phòng thế lực muốn xoá bỏ điều 4 Hiến pháp’

"Quốc hội sẽ quyết định tên nước song phải để phòng thế lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ sự lãnh đạo của đảng”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

868 lượt đọc kể từ Sun, 29/09/2013 - 01:51

Phạm Đình Trọng - Không trung thực trong điều 4 Hiến Pháp

Lấy giai cấp thống trị dân tộc. Lấy đấu tranh giai cấp đánh tan tác, li tán dân tộc. Mang gia sản thiêng liêng vô giá của dân tộc ra đánh đổi lấy liên minh giai cấp, liên minh ý thức hệ như chia đôi đất nước, chia dân tộc Việt Nam ra làm hai nửa đối kháng chém giết nhau. Vạch trận tuyến chiến tranh ý thức hệ trong lòng dân tộc Việt Nam. Đưa nhân dân Việt Nam ra làm vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đó. Cắt đất đai thiêng liêng của tổ tiên cho Tàu Cộng để duy trì liên minh ý thức hệ với Tàu Cộng, để duy trì sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam...Còn vô vàn dẫn chứng không thể kể xiết về lịch sử tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử thí bỏ lợi ích to lớn của dân tộc Việt Nam vì lợi ích nhỏ bé của đảng. Những dẫn chứng này, lịch sử sẽ không bỏ sót và lịch sử sẽ phán xét công bằng, sòng phẳng.

2600 lượt đọc kể từ Sun, 01/09/2013 - 13:22

Hoàng Xuân Phú - Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến Pháp

Các điều khoản đã trích dẫn ở trên cho thấy: Chỗ nào thấy cần thì các tác giả Hiến Pháp đều nhớ dùng từ "phải" hoặc những từ đồng nghĩa để nhấn mạnh sự "đòi hỏi". Họ chỉ cố tình "quên" dùng từ "phải" ở Điều 4 mà thôi. Nhờ thế, Hiến Pháp trao cho ĐCSVN quyền lực lãnh đạo tối cao vô biên, nhưng lại không đòi hỏi ĐCSVN phải thực hiện bất cứ điều gì, kể cả việc "nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật", như quy định ở Điều 12 đối với các thành phần còn lại của xã hội. Hơn nữa, bất luận thực tế tốt xấu ra sao, thì ĐCSVN cũng được "công chứng" trong Hiến Pháp là đã "tiên phong…", đã "trung thành…", đã "hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật", và đã "gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình".

Lối viết lấp lửng tạo cho người đọc ảo tưởng rằng lãnh đạo đảng đã tự giác đặt mình vào khuôn phép, nhưng vẫn đảm bảo cho "đấng tối cao" chẳng phải chịu bất kỳ ràng buộc pháp lý nào cả, và bất kể thế nào thì cũng vẫn được vinh danh.

Liệu đó có phải là thâm ý của những người đã ấn định nội dung Điều 4 trong Hiến pháp 1992 và hai phiên bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hay không?

Điều 4 như vậy có hợp lý không?

Viết ra và tung hô một điều như vậy có phải là tử tế không?

Chúng ta có thể nhắm mắt mà chấp nhận một điều hiến định như thế hay không?

6437 lượt đọc kể từ Fri, 30/08/2013 - 02:48

Phạm Quang Tuấn - Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp

Vì lý luận lúng túng nên hai vị GS đã đưa ra 1 đề nghị rất phản logic là viết vào hiến pháp rằng “sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác.”. Sự ủy thác của nhân dân chỉ có thể có do lựa chọn, tức là do bầu cử tự do, chứ không thể bằng cách đơn phương đưa nó vào hiến pháp. Làm vậy là bắt buộc chứ không phải ủy thác. Nếu nhân dân đã ủy thác cho một đảng (bằng lá phiếu) thì không cần phải ghi sự lãnh đạo của đảng đó vào hiến pháp vì đó sẽ là chuyện đương nhiên.

2784 lượt đọc kể từ Wed, 01/05/2013 - 09:09

Nguyễn Thanh Giang - Lại nói về nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại

Người viết bài này khẩn thiết kính mong Hội nghị Trung ương 7 nhóm họp vào tháng 5 này hãy sáng suốt đuổi ngay tên Lê Chiêu Thống hiện đại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để cứu lấy đất nước.

9297 lượt đọc kể từ Mon, 29/04/2013 - 20:57

Quách Hoàng Lân - Bàn về niềm tin của Ban Biên Tập Cùng Viết Hiến Pháp

Tôi không hiểu vì sao các GS của trang CVHP lại có niềm tin rằng duy trì một chế độ chỉ cho phép duy nhất một Đảng cộng sản lãnh đạo thì đất nước sẽ phát triển ổn định. Chẳng lẽ các GS không nhận ra sự tha hóa khắp mọi ngõ ngách của đời sống tinh thần cũng như vật chất, kinh tế, giáo dục của đất nước. Chẳng lẽ các GS không nhận ra nguyên nhân cốt lõi của sự tha hóa đó? Chẳng lẽ các GS tin rằng hãy để cho duy nhất Đảng Cộng sản lãnh đạo thì sẽ khắc phục được sự tha hóa đó, trong lúc sự tha hóa mạnh mẽ nhất chính là sự tha hóa từ trong nội bộ Đảng Cộng sản, mà theo chủ tịch Trương Tấn Sang, đó là sự tha hóa của bầy sâu. Tôi nói thẳng, nếu các GS chưa nhận ra nguyên nhân chính của sự tha hóa đó thì hãy lên tiếng thảo luận cùng các bậc trí thức khác trước khi đưa ra đề xuất dựa trên niềm tin như vậy.

1558 lượt đọc kể từ Sun, 07/04/2013 - 10:18

Lỗ Trí Thâm - Nguyễn Đình Lộc và điều 4 Hiến Pháp

Nhưng vẫn đề chính ở đây tôi muốn nói là vấn đề khác.

Điều gì sẽ xảy ra khi “điều 4” trong tổ chức “nhóm nhân sĩ 72” qui định rõ ông Lộc là trưởng đoàn mãi mãi lãnh đạo toàn diện tổ chức đó.

Lúc đó chỉ cần một cá nhân ông Lộc thay đổi là có thể biến ước vọng định hướng của toàn nhóm theo hướng có lợi riêng cho ông Lộc.

Việc điều 4 của Hiến Pháp qui định một tổ chức chính trị, ở đây là đảng CSVN, mãi mãi là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước cũng có hậu quả tương tự.

Khi lợi ích của tổ chức chính trị đó phù hợp với lợi ích của đất nước thì không cần có điều khoản nào cả vẫn cứ gắn bó với toàn dân, như cuộc kháng chiến chống Pháp.

3668 lượt đọc kể từ Sat, 23/03/2013 - 14:25

J.B. Nguyễn Hữu Vinh - Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Cái bẫy và tác dụng ngược

Và như vậy, thì cái bẫy đã không sập vào nạn nhân, trái lại chính kẻ giương bẫy đã tự mắc vào chiếc bẫy của mình.

Thói đời là vậy, “Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta” – Truyện Kiều, Nguyễn Du.

2811 lượt đọc kể từ Tue, 26/02/2013 - 06:22

Nguyễn Văn Tuyến - Góp ý kiến về sửa đổi Hiến Pháp 1992

- Không có Điều 4 trong Hiến pháp Đảng vẫn trong Dân, Đảng với Dân là một, Đảng vẫn lãnh đạo Cách mạng của đất nước bởi nó buộc tổ chức Đảng các cấp và tất cả đảng viên ai cũng phải thường xuyên tự rèn luyện, học tập và gương mẫu trong mọi hành động xứng đáng là người lãnh đạo, là công bộc, là đầy tớ của Dân theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Có Điều 4 tạo một tâm lí, hành động với sự ỷ lại, của quyền, độc quyền, độc đoán dẫn đến phá Đảng, mất Dân, Dân đối lập với Đảng. Từ thực tế với nhiều việc làm sai trái đàn áp, tước đoạt cuộc sống của Dân cả vật chất (ruộng đất) và tinh thần nên đã có một nhận xét cay đăng của nhiều người trong cả lão thành CM, nguyên UVTƯ Đảng: “Nhà nước cảnh sát”.

1678 lượt đọc kể từ Fri, 22/02/2013 - 16:10

Người Buôn Gió - Tổ tiên nhà văn ấy trước kia ở đâu?

Lẽ ra nhà văn trung tá ấy phải nghĩ một cách lập luận nào cho nhân văn và bất biến hơn là một lập luận lý tình kiểu giang hồ đạo tặc ấy. Kiểu như ĐCS Việt Nam là hun đúc của dân tộc, là tinh hoa của đất nước. Nếu không để tinh hoa lãnh đạo thì rõ ràng dân tộc ấy suy vong. Như thế cũng còn có chút lý hơn và đúng đắn với quy luật sinh tồn hơn, vì dân tộc nào cũng cần phải có lớp người tinh hoa nhất lãnh đạo. Tức là để cho nhân dân tự đánh giá về vai trò lãnh đạo của gia cấp, triều đại nào và lựa chọn ,như thế mới nhân văn và trường tồn bất biến được.

2773 lượt đọc kể từ Tue, 19/02/2013 - 21:39

Nguyễn Tường Tâm - Phản biện của phản biện điều 4 Hiến Pháp

Không cần phải lý luận nhiều, chắc chắn những người sáng suốt và yêu nước sẽ thấy rằng việc hạn chế một phần dân chủ, nhân quyền và quyền công dân để Đảng thống nhất lãnh đạo là cần thiết cho sự tồn vong và thăng tiến của tổ quốc. Nói cách khác, đúng như Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố, "Bỏ điều 4 HP là tự sát", không phải là Đảng tự sát mà là Tổ quốc tự sát, mà là Nhân dân tự sát.

2493 lượt đọc kể từ Sun, 17/02/2013 - 12:52

Tiến Sĩ Trần Nhơn - Nghĩ về Quốc hội, Đảng và... thời cuộc

Hệ thống chính trị vắng đối lập
Như hình nhân tập tễnh chân què,
Những gã hề độc diễn độc thoại,
Chuyện bi hài thời đại Ba Đ (3d)!

6637 lượt đọc kể từ Wed, 30/01/2013 - 19:03

Trần Mạnh Hảo - Điều 4 Hiến Pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến Pháp

Chính Điều 4 Hiến pháp này đã thông báo một điều hiển nhiên: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG , TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ như Hiến pháp đã lừa dối tuyên bố

2516 lượt đọc kể từ Sun, 27/01/2013 - 11:46

Xích Tử - Vi hiến trong lập hiến

Với Việt Nam hiện nay, đó cũng là nội dung thừa kế từ Hiến Pháp 1946. Cho dẫu đó là mục tiêu thành tâm và thực chất, liệu có thể thực hiện đến đâu khi đảng không tự xác định cho mình bản chất ấy: đảng có phải là “của dân, do dân, vì dân” không? Câu trả lời vĩnh viễn là không, xét về logic. Bởi nếu như vậy, đảng sẽ là nhà nước; sẽ không còn đảng nữa; và Điều 4 cũng không cần ghi vào Hiến pháp làm gì như tất cả các quốc gia khác. Từ đó suy ra trở lại nhận định đã nêu ở trên: Đảng vẫn có bản chất ngoài/đối lập/khác biệt với nhà nước và nhân dân; nhà nước cũng đối lập với nhân dân (cho nên mới có công cụ bạo lực cách mạng mạnh nhất thế giới); không thể là một; nếu thống nhất là một, sẽ không có Điều 4. Một khi đã khác biệt, đối lập mà đảng lại tự ý ghi Điều 4 vào Hiến pháp cho nhà nước của dân, do dân, vì dân thì đảng đã vi hiến tiền Hiến Pháp.

1480 lượt đọc kể từ Thu, 24/01/2013 - 09:29

Kiến nghị Hiến pháp bỏ Điều 4

Những người kiến nghị cho rằng dự thảo hiến pháp hiện đang đưực trưng cầu ý kiến "chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực".

Bởi vậy, những người này đề xuất kiến nghị 7 điểm cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

941 lượt đọc kể từ Wed, 23/01/2013 - 15:16

Tầm Xuân - Gào, rú, hú, hét để bảo vệ Điều 4 Hiến pháp

"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" (CHÚ Ý: Đảng viết HOA, Nhà nước viết HOA, nhân dân viết thường, đứng cuối bảng xếp hạng hiện nay và tương lai sẽ phải xuống hạng dưới!). Thế mà nó cứ ba hoa rằng đảng cùng mâm, cùng chiếu với nhân dân.

Sau khi quảng cáo chán chê về mình, nó chợt nhận ra rằng mình quá lố lăng nên chữa thẹn bằng cách ậm ừ về một số khuyết điểm. "Ờ thì chúng tôi có thiếu sót, chúng tôi chưa được như hứa hẹn, kỳ vọng; nhưng chúng tôi vẫn cứ phải là lãnh đạo cơ!" - đó là thông điệp vừa đanh thép, vừa thút thít, vừa trơ trẽn, vừa mùi mẫn của nó.

4061 lượt đọc kể từ Mon, 07/01/2013 - 04:03

Lỗ Trí Thâm - Hiến pháp mới hay đống vôi vữa trát vội vào ngôi nhà sắp đổ?

Mong muốn của tôi là, các nhân sĩ trí thức, nhất là những luật gia vì trách nhiệm đối với dân tộc hãy tẩy chay bản Hiến pháp này. Im lặng hay đồng lõa đều gây những hệ lụy và cản đường cho sự phát triển của đất nước. Trong sự cạnh tranh sinh tồn của các cộng đồng trong thời kì toàn cầu hóa ngày càng khốc liệt, khi mà trình độ các nước khác ngày tiến xa hơn ta, khi mà môi trường sinh tồn ngày càng eo hẹp, trong đó có nguồn tài nguyên trên đất liền cũng như ngoài biển, thì bản hiến pháp nó như một cái rọ để nhét 80 triệu người Việt Nam vào để cho các dân tộc khác tự do ở ngoài chạy vượt lên trên con đường mưu cầu hạnh phúc thật sự.

3087 lượt đọc kể từ Mon, 07/01/2013 - 03:52

Thiện Văn - Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp

Để “tấn công” vào Điều 4, một số ý kiến lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!).

Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút lui vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo.

1938 lượt đọc kể từ Mon, 07/01/2013 - 00:47

Thái Hữu Tình - Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Tóm lại, thưa ông Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Phan Trung Lý, lời tuyên bố “không cấm kỵ gì đối với Điều 4” quả là làn gió mới, nhưng còn chờ vài điều phải được giải đáp (bằng lời nói và bằng thực tiễn) mới có thể thổi bay những nghi ngại vẫn tồn đọng bấy nay.

2871 lượt đọc kể từ Mon, 31/12/2012 - 14:14

Sửa đổi Hiến Pháp thế nào - Vì sao phải bỏ điều 4?

Tuyên bố: “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát” phải chăng là câu gở miệng. Hãy nhớ, ngày 20 tháng 11 năm 1989 trong cuộc họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô, ông Michail Gorbachev vừa dóng dả: “Phải giữ cho được điều 6 Hiến pháp (tương tự Điều 4 của Việt Nam), đó không phải là tình trạng cứu hỏa và cũng không phải là tình trạng đặc biệt” . Oái oăm thay, đấy lại chính là “Tiếng chuông nguyện hồn ai” bi thảm, cáo chung đảng Cộng sản Liên Xô liền ngay sau đó. Đó là gương tầy liếp buộc người có trách nhiệm ở Việt Nam phải cảnh tỉnh.

5713 lượt đọc kể từ Sun, 30/12/2012 - 15:47

Hội nghị TW khẳng định Điều 4 Hiến pháp


Đảng cộng sản quyết tâm giữ quyền thống trị thông qua điều 4 Hiến pháp

Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc vào hôm thứ Ba ngày 15/5 tại Hà Nội sau 9 ngày họp kín mà giới truyền thông không được phép tiếp cận.

1557 lượt đọc kể từ Tue, 15/05/2012 - 23:40
Syndicate content

Suy ngẫm

Ai điều khiển được lịch sử, sẽ điều khiển tương lai; ai điều khiển hiện tại, sẽ điều khiển được lịch sử.

— George Orwell

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên505 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Sapphire, Nhiên Tuệ

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png