điều 4

Nguyễn Thanh Giang - Thương nhớ học giả Nguyễn Kiến Giang

Có lẽ Nguyễn Kiến Giang là một trong những người đầu tiên nêu yêu cầu bỏ điều 4 của Hiến pháp nước ta. Trong bài phát biểu tại Hội thảo do Câu lạc bộ Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 20 tháng 2 năm 1990 và sau đó đăng trên tạp chí Khoa học và Tổ quốc dưới tiêu đề “Bàn về sự lãnh đạo của Đảng” ông đã nêu mấy kiến nghị

1836 lượt đọc kể từ Mon, 02/12/2013 - 20:27

Hiến pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lý ý Đảng lòng dân

Như tôi đã nói, biểu quyết thông qua Hiến pháp lần này là sự thống nhất của cả Quốc hội, phản ánh ý chí của nhân dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng tư tưởng, định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Đảng. Chỉ đạo rất chặt chẽ và có định hướng nhưng không gò ép, áp đặt, hoàn toàn thoải mái, thảo luận dân chủ. Như thế là có sự gặp nhau rất lớn ở ý tưởng về sửa đổi Hiến pháp lần này. Cho nên, nói ý Đảng, lòng dân là rất đúng, hoàn toàn phù hợp, không gượng ép. Đảng không ép và dân rất thoải mái chấp nhận bởi vì nó hợp lý - là chân lý thì mọi người đều chấp nhận.

2384 lượt đọc kể từ Fri, 29/11/2013 - 06:28

Nguyễn Đình Ấm - Điều 4 – Phải đâu cứ muốn là được?

Ở các triều vua, chúa ngày xưa còn có ý chí độc quyền cai trị hơn thế: Vạn, vạn, vạn… tuế.

2130 lượt đọc kể từ Fri, 29/11/2013 - 06:17

Thanh Hương - Thông qua hiến pháp đảng CS tự khẳng định là nhóm lợi ích bao trùm nhất?

Hiến pháp mới có những khẳng định, nếu bị thông qua, đảng sẽ trở thành nhóm lợi ích bao trùm nhất, cao nhất và ít chính nghĩa nhất. Rất mong đảng CSVN cân nhắc lợi-hại, trước hết cho bản thân đảng; rồi cân nhắc cả lợi- hại cho dân, chớ nên để quốc hội gồm 90% đảng viên thông qua dự thảo hiến pháp này.

2420 lượt đọc kể từ Tue, 26/11/2013 - 22:29

Cua Đồng - Nghĩ về điều 4 Hiến pháp

Một trong những điều hiện vẫn đang bị vi phạm nhiều nhất, và do đó gây bức xúc nhiều nhất, đó là điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Có lẽ việc đòi hỏi thực hiện đúng điều 69 HP này sẽ mang lại cho xã hội nhiều lợi ích hơn, lại chính danh hơn nhiều so với việc đòi bỏ điều 4 HP.

4069 lượt đọc kể từ Fri, 15/11/2013 - 21:29

Nội dung cơ bản giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở ý kiến của nhân dân và đại biểu QH

Qua tổng hợp ý kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho thấy, tuyệt đại đa số ý kiến nhân dân và các đại biểu Quốc hội tán thành việc khẳng định trong Hiến pháp vai trò lãnh đạo của Đảng và những nội dung thể hiện tại Điều 4 của Dự thảo

857 lượt đọc kể từ Wed, 23/10/2013 - 18:12

Nguyễn Trọng Vĩnh - Thực tiễn là chân lý

Trước tình hình kinh tế sa sút, đất nước suy yếu, xã hội không có dân chủ tự do, lệ thuộc, ông Lê Hiếu Đằng một người cách mạng chân chính, trên giường bệnh với tinh thần yêu nước và xây dựng, nêu vấn đề lập một đảng mới (Đảng Dân chủ xã hội chẳng hạn) là “đòi hỏi khẩn thiết của cuộc sống”, để cho có sự cải biến tích cực làm cho đất nước phát triển nhanh. Có một đảng mới, có chính danh để đấu tranh nhằm hạn chế những sai lầm của Đảng Cộng sản, để Đảng Cộng sản tự điều chỉnh tốt lên, để có tự do, dân chủ, xã hội lành mạnh là một điều hay.

3265 lượt đọc kể từ Fri, 13/09/2013 - 11:48

Đề xuất trưng cầu ý dân về điều 4

"Nếu trưng cầu, một câu trả lời gần như chắc chắn là đa số người dân vẫn tin tưởng vào Đảng, chúng ta sẽ có kết quả tích cực về điều 4. Những xu hướng, tư tưởng khác sẽ không còn lý gì để tranh luận".

1283 lượt đọc kể từ Mon, 08/07/2013 - 20:33

Bổ sung điều 4: Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất

Thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 sáng 3/6, ĐBQH nói có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - lực lượng lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết từ trước đến nay và cả mai sau.

3730 lượt đọc kể từ Mon, 03/06/2013 - 19:36

Bài đã bị gỡ bỏ trên VNN: Đề xuất trưng cầu ý dân về điều 4

“Tôi thiên về ý, một khi đã xác định Hiến pháp là nhân dân làm ra, QH có thông qua thì cũng chỉ thay mặt dân, cũng nên có trưng cầu ý dân, nhưng là cho những lần sau chứ chưa phải lần này, vì giờ ta chưa sẵn sàng về mặt pháp lý cho việc đó”, Bộ trưởng Tư pháp khẳng định.

2863 lượt đọc kể từ Tue, 28/05/2013 - 13:01

Nguyễn Thị Từ Huy - Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau

Tôi nghĩ rằng vẫn chưa muộn để nhóm chủ trương trang Cùng Viết Hiến Pháp điều chỉnh hướng ảnh hưởng của website này đối với nhận thức của người dân; vẫn chưa muộn để các anh thể hiện thái độ và vị thế của mình một cách rõ ràng hơn trước các vấn đề của nhân dân.

2960 lượt đọc kể từ Sun, 19/05/2013 - 15:28

Đàm Thanh Sơn - Thư trả lời chị Nguyễn Thị Từ Huy 7-4-2013

Ý kiến riêng tôi là việc bàn bạc về dự thảo hiến pháp không nên chỉ xoay quanh một điều 4 mà còn phải để làm cho các điều khác và cả bản hiến pháp tốt hơn. Cái quan trọng theo tôi là tăng sự tham gia tích cực của nhân dân vào đời sống chính trị, tiến đến một xã hội thực sự dân chủ. Nếu quần chúng thờ ơ thì Đảng nào lãnh đạo cũng thế thôi.

4326 lượt đọc kể từ Fri, 17/05/2013 - 23:31

Nguyễn Tiến Dũng - Tiến tới xoá bỏ Điều 04?

Như nhiều chuyên gia đã phân tích, Điều 4 trong Hiến Pháp (đặt ĐCS lên trên Nhà nước) là một điều mà trong lý thuyết lẫn thực tế khiến cho Việt Nam trở thành phi dân chủ, vì ĐCS và các lãnh đạo ĐCS không hề do dân bầu ra mà lại là chính quyền tối cao, trong khi đó theo nguyên lý dân chủ thì chính quyền phải do dân bầu ra. Trong một số hoàn cảnh lịch sử đặc biệt nào đó, thì việc thiếu dân chủ này có thể được chấp nhận một cách tạm thời. Nhưng nếu để nó thành vĩnh viễn thì vô cùng có hại cho sự phát triển của đất nước. Điều này chúng ta cũng đã thấy trong 40 năm qua: tốc độ phát triển của Việt Nam kém xa các nước trong cùng khu vực trong các giai đoạn tương tự, để rồi ngày nay Việt Nam vẫn đang thuộc vào nhóm các nước nghèo nàn lạc hậu trên thế giới, trong khi những láng giềng như Hàn Quốc đã tiến lên thành nước hiện đại, bỏ rất xa chúng ta. Điều 04 cũng chính là nguyên nhân vì sao bao nhiêu phong trào chống tham nhũng ở VN đều thất bại, càng chống thi tham nhũng càng tăng: nó cản trở các cơ chế kiểm soát quyền lực.

3066 lượt đọc kể từ Mon, 13/05/2013 - 21:47

Bèo Bọt - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ Điều 4 là đủ!

Từ ngày thành lập Đảng đến nay không biết câu: “Ý Đảng, lòng dân” có từ bao giờ. Hai chữ trước quá đúng, còn hai chữ sau chỉ phỉnh thôi. Thực chất xã hội ta lâu nay đâu có dân chủ, bởi nếu có dân chủ rồi thì việc quái gì Đảng phải trương câu khẩu hiệu: “dân chủ, công bằng và văn minh xã hội!”.

2351 lượt đọc kể từ Sun, 31/03/2013 - 06:53

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 6001 đến 7700)

Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

4105 lượt đọc kể từ Mon, 18/03/2013 - 16:08

GS. TS Hoàng Chí Bảo khẳng định: Vì Nhân Dân, chứ không phải vì nồi cơm, chúng ta phải bảo vệ quyền lực của chúng ta!

GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định Đảng với dân là thống nhất, phủ nhận Đảng tức là phủ nhận vai trò của dân. Vì dân mà phải bảo vệ Đảng, phải hiến định điều 4.

5606 lượt đọc kể từ Sat, 09/03/2013 - 21:02

Mai Xuân Dũng - Ý thức hệ và điều 4 Hiến Pháp

Bất kỳ quốc gia nào cũng phải đổi mới cho phù hợp với sự vận động của lịch sử để đi lên. Bất cứ hành động nào cũng được hướng dẫn bởi tư tưởng. Đất nước nào cũng cần được dẫn hướng bởi một ý thức hệ. Tuy nhiên nó phải được đối chiếu với thực tế và cần phải được sửa sai, (nếu nó không phù hợp với thực tế). Nay đóng khung tư tưởng thành ý thức hệ Marx, “kiên định điều 4 hiến pháp” như khuôn vàng, thước ngọc nhằm đổ bê tông cho chiếc ghế lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản, nhất định bắt thực tế phải đi theo tư tưởng bằng bất cứ giá nào, thì khác gì “đẽo chân cho vừa giày”. Đó cũng là quy luật, là thảm trạng của ý thức hệ Marx và những người áp dụng nó.

1826 lượt đọc kể từ Fri, 08/03/2013 - 09:22

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 4001 đến 6000)

Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

7101 lượt đọc kể từ Tue, 05/03/2013 - 16:08

Vũ Lịch Nguyên - Sẽ bỏ hay viết lại điều 4?

Mức dứt khoát, mang tính cách mạng. Thông báo rộng rãi trong nước và quốc tế: Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê, quay về lập trường dân tộc, đổi tên là Đảng Việt Nam. Đảng viên nào còn quyến luyến Mác-Lê có thể lập đảng riêng, được tranh cử bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Công bố Điều Lệ mới. Đảng viên nào tự thấy không muốn đứng trong đảng mới nữa, có thể ra đảng hoặc lập đảng khác.

2892 lượt đọc kể từ Mon, 04/03/2013 - 20:35

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 2001 đến 4000)

Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

8842 lượt đọc kể từ Sun, 03/03/2013 - 20:27

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 1 đến 2000)

Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

3164 lượt đọc kể từ Sun, 03/03/2013 - 20:24

Ha Ngoc - "Đảng ta vĩ đại thật"

Hỡi ông Tổng bí thư, hỡi các vị trong BCT, các vị ủy viên TW, các ông là những người tài đức vẹn toàn luôn được nhân dân cả nước kính mến, nhân dân cả nước tin tưởng và yên tâm khi có đảng lãnh đạo. Dù không có điều 4 trong HP thì chân lý Đảng lãnh đạo CMVN vẫn không có gì thay đổi, những thắng lợi vĩ đại trong thời gian qua đã khẳng định điều đó. Các vị cứ yên tâm bỏ điều 4 đi và dạy cho những kẻ nào hoang tưởng, có ý định bước lên vũ đài bài học muôn đời cay đắng. Nhân dân cả nước luôn kỳ vọng vào các vị và muốn khảng định rằng bỏ điều 4 Đảng không hề tự sát, Đảng sẽ vĩ đại gấp vạn lần nếu bỏ điều 4. Bỏ điều 4 thì chân lý “Đảng ta vĩ đại thật” lại được phủ lên một lớp son vàng chói lọi. Hãy dũng cảm lên những người con ưu tú của tổ quốc, đây là cơ hội để các vị ghi tên mình vào sử bia nơi văn miếu. Đây cũng là cơ hội để chứng minh người cộng sản là bất tử và do chân lý sinh ra.

4351 lượt đọc kể từ Sat, 02/03/2013 - 22:23

Nguyễn Chí Đức - Thư góp ý cho bản Hiến Pháp 1992 theo tinh thần Dân Tộc Chủ Nghĩa

Hiện nay, ĐCSVN là đảng đang cầm quyền cho nên mọi vấn đề tồn vong của dân tộc phụ thuộc chủ yếu vào Đảng này. Trong quá khứ, ĐCSVN có những công lao trong công cuộc giải phóng dân tộc, đưa vị thế Việt Nam có tên trang trọng trên bản đồ thế giới sau gần một thế kỷ bị ngoai bang đô hộ, can dự tính đến 1975. Điều này tuy còn có nhiều ý kiến tranh luận nhưng cá nhân tôi phản đối quyệt liệt nếu ai có ý định lợi dụng “đục nước thả câu” làm chia rẽ, ly khai dân tộc chứ không phải vấn đề học thuật, lịch sử. Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy đến thời điểm này chủ thuyết Cộng Sản đã lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Những tiến bộ, thành công trong kinh tế, quản lý xã hội hiện nay ở Việt Nam chẳng có liên quan gì đến Chủ nghĩa xã hội, chủ thuyết Cộng Sản cả.

2286 lượt đọc kể từ Fri, 01/03/2013 - 16:32

Nhã Trần - Sự sợ hãi là có thật

Đúng là không ai lường được chữ... ngờ. Các ông không ngờ dân nó "suy thoái" đến mức hăng hái bất chấp cả tháng giêng, lễ tết để mà quyết liệt thực thi cái quyền dân chủ (thật ) của mình trong việc góp ý cho đảng của các ông. Các ông không ngờ những nhân sỹ tri thức, những đảng viên cộng sản (không màng bổng lộc trước mắt, cái sổ hưu dối già...) đồng loạt mạnh mẽ lên tiếng đòi sửa đổi. Ác một nỗi, chúng cứ đòi xem lại cái quyền các ông tự xưng là xứng danh đại diện gần trăm triệu thần dân để cai trị dân tộc này. Và các ông nhận ra tiếng nói những hạt giống đỏ của mình - những phó giáo sư tiến sỹ, viện trưởng lý luận, phó ban tuyên giáo... không có chút mảy may uy lực để buộc cái số đông những con người kia từ bỏ ước mơ được tự do sống cho ra con người. Và thực sự các ông đã sợ. Sự sợ hãi xui khiến các ông đi tìm lá chắn, chẳng ở đâu xa, đầy ra đấy những nô bộc đang nhận sự ban phát quyền lợi từ các ông đang sẵn sàng che chở. Các ông đã trơ tráo đồng thuận với nhau tự nhận mình là những hạt giống tinh hoa, những biểu tượng đạo đức khả kính để quy chụp những nhân tố khác chính kiến là những hạt giống hư hoại, suy thoái... cần phải loại bỏ.

3649 lượt đọc kể từ Fri, 01/03/2013 - 04:25

Nguyên Hải - Vì sao Hiến pháp Trung Quốc lại hủy bỏ điều nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Trong một nước độc lập và có sự tôn nghiêm quốc gia, bất kỳ đoàn thể hoặc tổ chức nào cũng đều phải tôn trọng nhà nước, phải tuân thủ pháp luật của nhà nước. Đảng CSTQ cũng phải như vậy: Đảng phải hoạt động trong phạm vi luật pháp nhà nước, không thể có mâu thuẫn với bất kỳ luật pháp nào của nhà nước, lại càng không được ra lệnh, chỉ huy nhà nước và nhân dân. Trên thế giới này, quốc gia nào dám nói mình là quốc gia « mong muốn thực hiện chế độ dân chủ » thì đều không cho phép bất cứ một tổ chức hoặc đoàn thể nào đứng cao hơn nhà nước. Nếu để cho một tổ chức hoặc đoàn thể nào đó đứng cao hơn nhà nước thì quốc gia đó sẽ biến thành một nước phong kiến độc tài chuyên chế, thậm chí còn không bằng ngay cả các nước theo chế độ tư bản.

2382 lượt đọc kể từ Thu, 28/02/2013 - 21:10
Syndicate content

Suy ngẫm

Xin nhớ: Hiến Pháp không tạo nên dân chủ, mà chính dân chủ tạo nên hiến pháp.

— Benjamin Barber

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên454 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Mắt Bão, Hồ Gươm, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png