Góp ý tiếp về Hiến Pháp và Luật Đất Đai

Chia sẻ bài viết này

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi: - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 vừa qua đã quyết định tiếp tục tiếp nhận ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (thường được gọi tắt là Kiến nghị 72 vì mang chữ ký trực tiếp của 72 người) đã có bản phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013), nay cùng một số người khác có ý kiến tiếp như sau:

1- Quốc hội chỉ quy định sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 mà không nói có tổ chức trưng cầu ý dân hay không. Ai cũng nói Hiến pháp phải là của nhân dân, do toàn dân quyết định. Như mọi người đều biết, với cách tổ chức bầu cử và cơ cấu nhân sự như hiện nay, Quốc hội về thực chất chưa thật sự là đại biểu của nhân dân. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này đang có những ý kiến khác nhau về những điều cơ bản của thể chế chính trị (đã được nêu trong nhiều văn bản như Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố của các công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước đã được loan tải trên các phương tiện truyền thông). Vì vậy, nhất thiết phải tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi. Dư luận hoan nghênh những đại biểu Quốc hội, những thành viên Chính phủ và một số tổ chức khi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đã xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyền lập hiến thuộc về nhân dân và Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.

Trưng cầu ý dân là việc không đơn giản, lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta, nên trong văn bản gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013, chúng tôi đã kiến nghị Quốc hội quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị, quan trọng nhất là tổ chức thảo luận một cách bình đẳng, công khai, thẳng thắn về các quan điểm khác nhau, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân suy nghĩ, lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân. Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng có thể áp dụng điều 86 và khoản 14 điều 84 của Hiến pháp hiện hành để tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi.

Sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần tạo lập thể chế chính trị dân chủ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Vì thế không nên hạn chế thời gian; nếu làm vội để thông qua một hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị, bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của nhân dân đang muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ, thì sẽ nguy hại cho đất nước và phải chịu trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử.

2- Quyền sở hữu và sử dụng đất đai là một trong những điểm hệ trọng nhất và được nhân dân đặc biệt quan tâm khi bàn về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã đề ra chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp và quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật đất đai sửa đổi.

Thực tế cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý như quy định của Hiến pháp hiện hành cùng với những bất cập trong luật pháp về đất đai đã tạo kẽ hở cho các cấp chính quyền ở nhiều nơi thu hồi đất của dân một cách tùy tiện, tràn lan, đi liền với cưỡng chế thô bạo, gây oan ức và bất bình lớn trong dân, dẫn tới rất nhiều vụ khiếu kiện và các hình thức đối phó của dân, làm bất ổn nhiều mặt trong đời sống cùng với nhiều tổn thất không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội và chính trị.

Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ, bảo đảm lợi ích của người có đất bị trưng mua và ngăn chặn mọi sự lạm dụng, tùy tiện.

Hiến pháp và Luật đất đai được sửa đổi theo tinh thần đó sẽ khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư và sử dụng đất đai có hiệu quả, mở đường cho quá trình tích tụ ruộng đất dưới nhiều hình thức để phát triển lên trình độ cao nền nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Chúng tôi yêu cầu Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng thực hiện đúng quyền và trách nhiệm đã quy định trong Hiến pháp hiện hành để sớm quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp sửa đổi.

Chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ về hai vấn đề nêu trên trong việc tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai để Quốc hội cùng các nhà lãnh đạo đất nước thấy rõ yêu cầu và nguyện vọng của dân.

Ngày 03- 07-2013

Danh sách những người ký tên

STT Họ tên Học vị hay chức vụ hay nghề nghiệp, nơi ở
1. Nguyễn Quang A Nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
2. Bùi Tiến An Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM
3. Lại Nguyên Ân Nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hà Nội
4. Huỳnh Kim Báu Nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
5. Nguyễn Trọng Bình (*) Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tại chức TP Hải Phòng, Hải Phòng
6. Huỳnh Ngọc Chênh Nhà báo, TP HCM
7. Nguyễn Huệ Chi GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
8. Đào Duy Chữ TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TP HCM
9. Tống Văn Công Nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
10. Nguyễn Xuân Diện TS, nhà nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội
11. Lê Đăng Doanh Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
12. Hoàng Dũng PGS TS, TP HCM
13. Phạm Chí Dũng Nhà báo tự do, TP HCM
14. Nguyễn Duy (*) Nhà thơ, TP HCM
15. Lê Hiếu Đằng Nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
16. Nguyễn Đình Đầu Nhà nghiên cứu, TP HCM
17. Phạm Văn Đỉnh TSKH, Pháp
18. Trần Tiến Đức Nguyên Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội
19. Nguyễn Ngọc Giao GS, nhà báo, Paris, Pháp
20. Lê Công Giàu Nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch TP HCM
21. Trần Hải Hạc TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp
22. Chu Hảo PGS TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
23. Nguyễn Gia Hảo Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
24. Đặng Thị Hảo (*) Nguyên Phó ban Văn học Cổ Cận đại, Viện Văn học, Hà Nội
25. Võ Thị Hảo Nhà văn, Hà Nội
26. Lê Minh Hằng (*) TS, Hà Nội
27. Phạm Duy Hiển GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
28. Hồ Hiếu Cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
29. Võ Văn Hiếu Nguyên cán bộ Đài phát thanh giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam
30. Nguyễn Xuân Hoa Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
31. Phaolô Nguyễn Thái Hợp Giám mục Giáo phận Vinh
32. Nguyễn Thế Hùng GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
33. Hà Thúc Huy PGS TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM
34. Nguyễn Thị Từ Huy TS, TP HCM
35. Hoàng Hưng Nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM
36. Phạm Khiêm Ích Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
37. Trần Hữu Khánh (*) Cán bộ hưu trí, TP HCM
38. Lê Xuân Khoa GS, nguyên Phó Viện trưởng Ðại học Sài Gòn, Hoa Kỳ
39. Nguyễn Khuê TP HCM
40. Viễn Kính Nhà báo, TP HCM
41. Tương Lai Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
42. Dương Hồng Lam Kỹ sư, hưu trí, TP HCM
43. Phạm Chi Lan Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
44. Cao Lập Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
45. Hồ Uy Liêm Nguyên Quyền Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
46. Lương Văn Liệt Nguyên cán bộ Thanh niên Xung phong, nguyên cán bộ Chi cục thuế, TP HCM
47. Trần Văn Long Nguyên Tổng thư ký Ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam (trước 1975), nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, TP HCM
48. Nguyễn Đình Lộc Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
49. Nguyễn Văn Ly Nguyên Phó phòng PA 25 CA thành phố HCM, nguyên thư ký của Bí thư thành ủy TP HCM Mai Chí Thọ
50. Nguyễn Khắc Mai Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
51. Huỳnh Tấn Mẫm Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
52. André Menras - Hồ Cương Quyết Cựu tù chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp – Việt (ADEP), Pháp
53. GB Huỳnh Công Minh Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
54. Ngô Minh Nhà thơ, Huế
55. Phạm Gia Minh TS, Hà Nội
56. Trần Tố Nga Cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
57. Kha Lương Ngãi Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
58. Nguyên Ngọc Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
59. Nguyễn Xuân Ngữ Cựu chiến binh, TP HCM
60. Hồ Ngọc Nhuận Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
61. Nguyễn Thái Nguyên TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
62. Phạm Đức Nguyên PGS, KTS, Hà Nội
63. Trần Đức Nguyên Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
64. Phạm Xuân Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
65. Phan Thị Hoàng Oanh TS, giảng viên đại học, TP HCM
66. Hà Sỹ Phu TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
67. Hoàng Xuân Phú GS TS, nhà toán học, Hà Nội
68. Nguyễn Hữu Phước Nhà báo, TP HCM
69. Huỳnh Sơn Phước Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
70. Đoàn Chí Phương Nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương cục Miền Nam
71. Bùi Minh Quốc Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
72. Đào Xuân Sâm Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
73. Tô Lê Sơn Kỹ sư, TP HCM
74. Nguyễn Ngọc Sơn Nguyên Phó Tổng Biên tập tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Phó Tổng Biên tập tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội
75. Trần Đình Sử GS TS, Hà Nội
76. Lê Văn Tâm Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa VII, Nhật Bản
77. Trần Công Thạch Hưu trí, TP HCM
78. Nguyễn Quốc Thái Nhà báo, TP HCM
79. Jos Lê Quốc Thăng Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
80. Lê Thân Cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
81. Đào Tiến Thi Ths, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
82. Võ Văn Thôn Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
83. Trần Quốc Thuận Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
84. Phan Văn Thuận Giám đốc công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
85. Phạm Toàn Nhà giáo, Hà Nội
86. Nguyễn Thị Ngọc Toản GS, Bác sĩ, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội
87. Nguyễn Thị Ngọc Trai Nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
88. Phạm Đình Trọng Nhà văn, TP HCM
89. Nguyễn Trung Nguyên Đại sứ, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
90. Vũ Quốc Tuấn Nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
91. Hoàng Tụy GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
92. Võ Thị Bạch Tuyết (*) Cán bộ hưu trí, TP HCM
93. Hà Dương Tường Nguyên GS Đại học Compiègne, Pháp
94. Đặng Thị Tuyết TP HCM
95. Trần Thanh Vân Kiến trúc sư, Hà Nội
96. Nguyễn Viện Nhà văn, TP HCM
97. Bùi Chí Vinh (*) Nhà báo, nhà thơ, TP HCM
98. Nguyễn Hữu Vinh Cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
99. Tô Nhuận Vỹ Nhà văn, Huế
100. Nguyễn Đông Yên (*) GS TSKH, Viện Toán học, Hà Nội

(*) Ghi tên sau khi thư đã gửi qua bưu điện cho Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Admin gửi hôm Thứ Năm, 04/07/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

5xu - Luận văn của ông Ngô Đình Nhu

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị: Chủ động sáng tạo

Từ Công Việt - Nhân đọc bài "Cận cảnh" nguyên nhân Liên Xô tan rã của thiếu tướng Lê Văn Cương

Cua Đồng - Nghĩ về điều 4 Hiến pháp


Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:56, 25/10/2013 - mã số 101451

Muốn biết cái dự thảo Hiến pháp trong đó luật đất đai được những ai ủng hộ và những ai phản đối thì xem ngay cái điều luật đất đai quy định "đất đai thuộc quyền sơ hữu toàn dân" lợi cho ai và thiệt cho ai? Nghĩa là nó đem lại quyèn lợi cho ai và gây thiệt hại cho ai?

Nước ta hiện nay cps trên 70% dan số là nông dân. Người nông dân đã phải làm đơn khiếu nại rát nhiều và biểu tình, nổi dậy chông hiện tượng chính quyền cướp đát. Điều này chứng tỏ là Luật đất đai gây thiệt hại đén quyền lợi sát sườn của người nông dân, là cướp miếng cơm manh áo của người nông dân chiếm đại đa số trong dân tộc. Thế nhưng trình độ văn hoá và dân trí của họ quá thấp, họ không biết cách phản đối. May nhờ có đội ngũ trí thức tá tám lòng nên đã làm cái việc thay họ là gửi kiến nghị đến các ngài có chức có quyền.

Thử hòi các ngài ấy là nếu các ngài bị người ta đến cướp đất đai là của hương hỏa của cha ông các ngài để lại thì các ngài ấy có đồng ý không? "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" là cái đạo lý ngàn đờì.

Nước ta làn nước nông nghiệp, hiện nay người nông dân chân lấm tay bùn không những nuôi được cả dân tộc mà còn tao ra mặt hàng xuất khẩu chủ lực cho nhà nước. Vậy mà chỉ vì quyền lợi ích kỷ và trước mắt của một số người mà Đảng CS ban hành ra cái luạt để hộ pháp hóa việc cướp đát của nông dân để làm giầu thì còn đạo lý nào nữa, còn lẽ phải nào nữa?

Nếu có cái nhìn lịch sử thì thấy rõ một điều: Khi chiến tranh thì người nông dân góp người góp của nhiều nhất, nhưng:

CỨ ĐÁNH GIẶC XONG LÀ ĐÁNH DÂN.

Sau cuộc chiến tranh chống Pháp thì CCRĐ giết bao nông dân chỉ vì họ có nhiều ruộng đất (hoặc là còn bị vu là địa chủ để giết cho đủ chỉ tiêu 5%). Sau chiến tranh với chính quyền miền Nam thì lại đến cướp đát của dân. Có chế độ nào bất nhân như chế độ này không?

Trước kia không có luật đất đai thì làm gì có chuyện người nông dân hiền lành phải tập trung khiếu kiện và biểu tình, thậm chí còn đổ máu.

Tại sao lại đi cướp của người nghèo chia cho người giầu? Tại sao lại làm giầu trên mồ hôi nước mắt và máu của người khác? CS cũng biét thế là sai là bất nhân nhưng cứ nhắm mắt mà làm, vì có làm những chuyện bất nhân thì mới giầu nhanh.

Từ ngày CS lên cầm quyền đến nay thì có một điều rõ nét nhất là làm ăn chẳng ra gì, chỉ đi cướp thành quả lao động của người khác để hưởng thụ. Mà việc đi cướp này lại do nhà nước tổ chức. Trước kia quản lý nửa đất nước không nổi, làm đâu phá đấy. Sau khi thống nhất đất nước, quản lý cả đất nước thì càng tồi tệ hơn. CS biết là sai nhưng vẫn cứ làm, để ngoài tai những góp ý xây dựng và chí tình. Tôi cho rằng nếu không có biện pháp đấu tranh khác mà cứ dùng ngôn luận, cứ kiến nghị thì chẳng ăn thua gì đâu. CS không biết nghe lẽ phải. Chỉ giỏi ăn cướp thôi. Tên đại tá công an Ca ở Hải Phòng có thành tích ăn cướp thì được thăng tướng. Đúng là tên tướng cướp đỏ.

Công Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 15:09, 25/10/2013 - mã số 101442

SỰ SO SÁNH QUÁ KHẬP KHIỄNG
Tôi nhận thấy khi trong nước có một sự kiện nào đó thì ông Bùi Tín thường có bài viết đăng tải trên trang mạng.Về kỳ họp thứ 6 sắp tới Quốc hội khoá 13 , ông BT có bài viết "Tranh luận về Hiến pháp và Luật Đất đai". comments về bài viết này có khen ,có chê . Âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện như cách nói dân dã.Chỉ có điều là một cư dân mạng người trần mắt thịt như tôi cũng nhận thấy trong bài viết có tới 4 sự so sánh khập khiễng quá mức thông thường.
So sánh thứ nhất. Ông BT cho rằng :" Số người ký tên vào Kiến nghị công khai bác bỏ Dự thảo do Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 5 Khoá 13 là 14.785 có nghĩa là gấp 30 lần tổng số đại biểu Quốc hội ". Xét thuần tuý kiểu số học thì học sinh tiểu học cũng có thể làm phép tính chia với một kết quả như thế.Ai cũng biết cuộc bầu cử Quốc hội khoá 13 được chuẩn bị và tiến hành theo đúng quy định và được công bố công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.Các đại biểu QH là thành viên của cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước được hàng chục triệu cử tri thuộc mọi giai tầng ,dân tộc ,tôn giáo... ở khắp các vùng miền của đất nước bầu ra thông qua cuộc bầu cử trực tiếp . Trong số 500 đại biểu đó cá biệt cũng có người bị bãi miễn khi chưa hết nhiệm kỳ do chưa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu QH. Các đại biểu QH thực thi chức trách theo luật định và hoạt động của các đại biểu Quốc hội luôn có sự giám sát của cử tri . Vì thế đưa ra 2 con số khác nhau về tính chất để so sánh chẳng phải là một sự so sánh quá khập khiễng hay sao?
So sánh thứ hai . Ở một đoạn khác trong bài viết của mình , ông BTcho rằng gần 15.000 người đó là "cái túi khôn dân tộc ".Giả sử có cái mà ông gọi là túi khôn của dân tộc và ông coi gần 15.000 người này là "cái túi khôn dân tộc " thì xin được mạn phép hỏi ông: Một đất nước gần 90 triệu dân lẽ nào túi khôn chỉ gồm 15.000 người này? Như vậy ,dù vô tình hay hữu ý ông đã không thừa nhận những người còn lại không nằm trong cái túi khôn dân tộc ,nói một cách khác , không thừa nhận một thực tế là tinh hoa ,trí tuệ của dân tộc chính là nằm trong gần 90 triệu người VN trong đó có hàng triệu người VN ở nước ngoài. Vì thế sự so sánh "túi khôn" của 15.000 người với "túi khôn "của gần 90 triệu người VN chẳng phải là một sự so sánh quá khập khiễng hay sao ?
So sánh thứ ba Ông BT cho rằng :"Cuộc tranh luận phản biện nhân kỳ họp Quốc hội sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng gay gắt cả trong và ngoài Quốc hội... Kỳ họp Quốc hội hai tháng 10 và 11 sẽ sôi nổi,hâm nóng dư luận xã hội,hứa hẹn những cuộc tranh luận gay cấn và phản biện nảy lửa ở trong và nhất là ngoài Quốc hội ". Từ đó ông cho rằng :"Gió đang đổi chiều". Thực tế là trong thời gian vừa qua hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới ,trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đã được nâng cao thể hiện trong quá trình xây dựng pháp luật, trong việc quyết định nhiều vấn đề trọng đại về quốc kế dân sinh, trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp ,tư pháp...Đặc biệt là trong việc đóng góp ý kiến vào
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp,Luật Đất đai sửa đổi cũng như việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bổ nhiệm và phê chuẩn.Những kết quả đó phản ánh bước tiến của nền dân chủ trong xã hội,là sự thể hiện và là sự tiếp tục của làn gió đổi mới ở nước ta diễn ra từ giữa những năm 80 thế kỷ trước.Tại kỳ họp thứ 5 sắp tới, có thể nói rằng , các đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm của mình sẽ phản ánh được những ý kiến của hàng chục triệu cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến trong thời gian qua vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .Điều đó hoàn toàn không phải là "gió đổi chiều" như ông BT nhận định.Điều đó cũng hoàn toàn không có gì chung với cái mà ông BT gọi là "những ý kiến đúng đắn,có lập luận vững chắc của những người mang tâm huyết cứu nước ,cứu dân,cứu mình....biểu hiện không có gì rõ hơn là bản danh sách ký tên vào bản Tuyên bố bác bỏ bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992". Vì thế đặt hai luồng ý kiến khác nhau trong cái mà ông gọi là "gió đang đổi chiều " chẳng phải là sự so sánh khập khiễng hay sao ?
So sánh thứ tư.*Ông Bùi Tín cho rằng :"Dân Việt ta thời mở cửa không còn cam chịu chấp nhận thân phận của một đàn cừu như trước".Người ta có thể sử dụng từ ngữ đàn cừu theo một nghĩa nào đó trong một tôn giáo nào đó.Nhưng trong bài viết ông Bùi Tín coi dân Việt ta như một đàn cừu thì lại là điều không thể chấp nhận được.Trước hết nó trái với truyền thống quật cường bất khuất của dân tộc ta trong quá trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Sau nữa nó trái với sự thật trong mấy chục năm qua nhân dân ta đã buộc phải tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ chống các lực lượng xâm lược thực dân ,đế quốc để giành độc lập tự do.Việc ông so sánh dân tộc VN với một đàn cừu còn là sự phủ nhận truyền thống đáng tự hào của dân tộc,phủ định sức mạnh vĩ đại của nhân dân ta.Sự so sánh đó chẳng phải là sự so sánh quá khập khiễng hay sao ?
Từ những so sánh quá khập khiễng trong bài viết của ông BT , không thể không đặt ra câu hỏi : Ông BT được coi là một nhà báo kỳ cựu, một người đã từng là lãnh đạo một tờ báo lớn nhất nước,đã từng có mặt ở nhiều bước ngoặt của lịch sử hiện đại từ Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 đến Chiến thắng Điện Biên Phủ ,từ Hội nghị Paris về VN đến Chiếnthắng30.4.1975
lại có thể có những sự so sánh quá khập khiễng như thế mà lẽ ra không thể có trong một bài viết của một người như ông ?Chắc chỉ có ông BT mới có thể có câu trả lời thực sự cho câu hỏi đó .

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 14 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Những lãnh đạo Việt Nam nói rằng thanh niên sẽ được trao quyền để điều hành đất nước nhưng rồi sau đó họ thòng thêm một câu là “tư tưởng chính trị” còn dễ dao động, chưa vững vàng. Nhưng nhìn lại những vụ án tham ô tham nhũng họ là ai? Có phải họ là những người lớn tuổi, họ đã có bằng cao cấp chính trị, tuổi đảng trên 30, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thế nhưng tại sao họ lại bị tha hóa, bệ rạc như thế?

— Nam Sơn

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên501 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png