Đỗ Thúy Hường - Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân"

Đỗ Thúy Hường
Chia sẻ bài viết này

Luật Đất Đai: Thực chất nằm ở hai chữ Quản Lý

Tấm áo rách bươm, vẫn cố vá

Trong vòng 25 năm Luật Đất đai đã thay mới 3 lần, sửa 5 lần, năm nay lại “sửa”. Trung bình, chưa tới 3 năm đã phải thay đổi. Dưới đây là những lần vá víu:

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1988

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1993
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 1998
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2001

+ Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2008
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2009
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2010

Năm nay (2013) vá víu lần thứ 9: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013

Hãy xem vì sao một bộ luật quốc gia liên quan tới toàn dân (ai cũng sống trên một diện tích đất) trong đó tới 2/3 dân “sống nhờ đất” mà phải thay đổi dữ vậy?

Câu hỏi đương nhiên: Nó thay đổi “vì dân” hay là để đối phó với sự chống đổi của dân?

Thì ra, dù đã rách bươm, nhưng Luật vẫn giữ lại cái câu cốt lõi; gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề “bịp”: Đất đai là sở hữu toàn dân. Và mệnh đề “tim đen của luật”: Do nhà nước thống nhất quản lý.

Luật đầu tiên: 1988

Có một số yếu tố chi phối luật này.

- Trước hết, luật thể hiện tinh thần Hiến Pháp 1980: “tiến nhanh, tiến mạnh” lên CNXH (tính từ XHCN xuất hiện 82 lần trong HP này). Coi trọng hàng đầu là tốc độ và quy mô công hữu hóa.

- Trong HP 1980, ngay Lời Nói đầu (dài dòng 1700 từ) VN chính thức coi TQ là kẻ thù vì trước đó 1 năm (1979) 600.000 quân “tuyệt đối trung thành với ĐCS TQ” đã đạp biên giới, sang ác chiến đẫm máu với “quân đội tuyệt đối trung thành với ĐCS VN”. VN chỉ còn cách ngả hẳn về Liên Xô với hy vọng dựa vào sự hào hiệp của nước bạn mà “tiến thẳng”, “tiến nhanh” lên XHCN. Dẫu sao, Luật Đất Đai 1988 (sau Đổi Mới, 1986) đã thừa nhận “khoán hộ” và kinh tế thị trường.

- Lần đầu tiên, VN coi “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” (ghi ngay ở Chương 1, điều 1) nhưng thòng thêm “do Nhà nước thống nhất quản lý”. Dân Việt đã quá thuộc, quá hiểu hai mệnh đề này.

Đảng vô sản khi thành lập không có tấc đất nào, nay nhờ Điều 1 (nói trên) bỗng dưng có quyền ban phát đất đai (trong luật, gọi là “giao đất”). Và khá hào phóng. Trong luật này, từ “giao đất” xuất hiện 40 lần, từ “thu hồi” 11 lần. Dẫu sao, chưa có từ “cưỡng chế”.

Nhưng đảng CS ban phát đất cho ai? Xin đọc tiếp Điều 1: Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xí nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân… Nói khác, đồng bào nông dân chỉ được “giao” những mảnh ruộng chính mình đang sở hữu, không thêm chút nào (đã đành), nhưng hoàn toàn không thể lường trước các hiểm họa tiềm ẩn.

Thời thế xoay vần: Thị trường tự do bị bóp nghẹt 30 năm, nay trỗi dậy mãnh liệt, đồng thời phe XHCN sụp đổ; do vậy, Luật 1988 chỉ tồn tại 5 năm, buộc thay bằng Luật 1993.

Dưới đây, chỉ điểm qua các luật kế tiếp

Luật 1993. Câu Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý vẫn ngự vị trí số 1 đề nói lên đặc trưng XHCN của kinh tế thị trường. Dẫu sao, cái từ “nhà nước” (ở câu trên) vẫn thể hiện cả 3 nhánh quyền lực xúm lại quản lý đất. Có tòa án, quốc hội, ít nhiều cũng khó lạm quyền hơn. Nhưng Điều 8 lại viết: Chính phủ thống nhất quản lý đất đai trong cả nước. Thế là, từ nay riêng hành pháp toàn quyền quản lý đất đai. Tai họa lộng hành bắt đầu từ đây. Sự chống đối tăng lên, luật 1993 phải sửa 2 lần, rồi vẫn phải phế bỏ nó, làm luật mới.

Luật 2003. Câu “nguyên lý” được sửa, để hành vi tước đoạt đất thêm phần “chính danh”:

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý… nay được sửa thành:

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
Chẳng có gì phải che đậy: Các đấng Đầy Tớ (nhà nước) từ chỗ chỉ quản lý tài sản của Ông Chủ. Nay, các đấng giành lấy quyền “đại diện sở hữu”, thì tình cảnh Ông Chủ sẽ càng thê thảm.

Và quả nhiên: Lần đầu tiên xuất hiện cái từ “cưỡng chế” trong luật này. Nhưng sự chống đối vẫn ngày càng quyết liệt, khiến luật này phải sửa 4 lần trong vòng 10 năm, chưa kể hàng ngàn nghị định, thông tư… giải thích. Cứ như mớ bòng bong. Nay 2013, lại sửa: Càng rối rắm…

Quản lý là gì? Mong đồng bào ghi nhớ

Luật ngày càng rườm, dài. Nhưng “tim đen” của luật lại rất đơn giản. Nó nằm ở nội hàm của từ “quan lý”. Xin đừng tra cứu các Từ Điển. Điều này rất không hợp với chế độ ta. Mặt khác, “quản lý” (chung chung) rất khác với “quản lý đất đai” (và “quản lý nhà nước”: trong một câu “nguyên lý” khác: Đảng lãnh đạo; Nhà Nước quản lý, dân làm chủ). Kinh nghiệm cả đời người đấy ạ.

Vậy cứ tra cứu ngay trong các bộ Luật Đất Đai sẽ rõ. Té ra, các đấng đầy tớ được giao “quản lý” đất đai chỉ gồm vẻn vẹn 4 quyền, có ghi hẳn hoi trong Luật. Nhưng có 4 quyền này, đầy tớ mới là “chủ thật”, còn “toàn dân” chỉ là chủ danh nghĩa. Thậm chí thành kẻ “ngửa tay” van xin.

1) Quyền Giao đất. Nông dân chẳng xơ múi gì, mà còn mất đất. Số người trở thành “đại gia” nhờ được ban phát đất đai ngày càng đông đảo và phè phỡn… Họ đang hô “đảng muôn năm”…

2) Quyền Thu hồi đất. Chủ yếu là “thu hồi” của nông dân trao cho cánh hẩu… Xin khỏi nói nhiều.

3) Quyền Tự ý định giá bồi thường. Trường hợp may mắn nhất, người dân mất đất nhận được số tiền bằng 50% giá thị trường; nhiều khi chỉ bẳng 5% giá thật.

4) Quyền Cưỡng chế. Áp dụng lập tức khi Ông Chủ không chấp nhận cái giá do Đầy Tớ định ra.

Sản phẩm của Luật Đất Đai

1- Bản thân luật này là sản phẩm đặc trưng của chế độ XHCN với hàng tỷ nạn nhân trên thế giới (công hữu hóa, tước đoạt). Do vậy, có thể nói luật này cũng là sản phẩm của lối tư duy phản động, vì nó chống lại một quyền con người rất cơ bản: Quyền Tư Hữu - tức là điều kiện tất yếu để mỗi con người có thể mưu cầu hạnh phúc.

2- Tham nhũng: phát triển với tốc độ không chống nổi. Khối dân oan ra đời - triệu lần nhiều hơn dưới chế độ tư bản, tỷ lệ thuận với tham nhũng. Năm 1998 phải sửa luật, năm 2000 phải chỉnh đốn đảng, năm 2001 lại sửa luật. Vẫn không ổn. Và năm 2003 phải ra “luật mới”.

3- Xuất hiện trở lại chế độ phong kiến (trá hình). Dù leo lẻo “nhà nước là đầy tớ; người dân là ông chủ” nhưng vạch trần sự lừa dối không khó. Chỉ cần thay thế 2 từ ngữ trong cái câu “nguyên lý”.

Câu của đảng: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Nếu thay toàn dân bằng ông chủ; nhà nước bằng đầy tớ, câu trên sẽ thành “câu đúng nghĩa”:

Câu đúng nghĩa: Đất đai thuộc sở hữu ông chủ, nhưng phải để đầy tớ thống nhất quản lý.

Thậm chí sẽ thành: Từ nay, đầy tớ toàn quyền “đại diện chủ sở hữu” về đất đai.

Phản bội, bất lương, bất nhân với nông dân

- Nông dân nô nức theo đảng, hy sinh tài sản và tính mạng nhiều nhất. Đó là do họ tin vào khẩu hiệu Người Cày Có Ruộng. Luật Đất Đai khiến Nông Dân Mất Ruộng. Càng sửa luật, càng bị ức hiếp. Gọi là gì? Liệu có phải là phản bội lời hứa danh dự, phản bội giai cấp đồng minh?

- Chỉ bằng một câu viết trên giấy “Đất đai (về hình thức) là sở hữu toàn dân, (nhưng thực chất) do nhà nước toàn quyền quản lý”… Thế là, lập tức 50-60 triệu nông dân đang có ruộng, phút chốc biến ngay thành tá điền của đảng. Gọi là gì cho đúng bản chất? Lừa đảo vĩ mô?

- Thật sự không hề có đất “phát ra” mà dám đưa từ “thu hồi” vào luật. Gọi là gì? Liệu có phải là thiếu lương thiện?. Nếu lương thiện, người ta chỉ có quyền thu hồi những gì đã thật sự phát ra.

- Tự cho mình quyền định giá, kèm theo đó là quyền cưỡng chế. Liệu có phải là bất nhân?.

- Huy động cả một dàn “trí thức” - đủ học vị, danh vị - và cả một hệ thống truyền thông đồ sộ để át tiếng khóc than, gào thét của nạn nhân. Gọi là gì? Liệu có phải tàn bạo, táng tận lương tâm?

Đảng ơi! Nếu còn chút lương tri nào, xin hãy tỉnh lại đi. Ít nhất, đừng vu cho tôi là thế lực thù địch. Kẻ thù nhan nhản thế thì đảng sống sao nổi?

Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?

Hoàn toàn không khó để thấy rõ. Nhung xin tạm dừng, vì bài đã dài quá.

Admin gửi hôm Thứ Ba, 19/03/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Huỳnh Ngọc Chênh - Vụ án Trương Duy Nhất: Kết luận điều tra và lương tâm người làm báo

Bút Chì - em có làm gì đâu?

Đinh Tấn Lực - Ở Lại Đảng Thì Được Gì?

Mít Tơ Đỗ - Nelson Mandela

Hồ Ngọc Nhuận - Viết tiếp những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ dở


Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 17:32, 23/04/2013 - mã số 85121

Đúng là vì cái Luật đất đai của Đảng CS nên mới gây ra nhiều chuyện đau thương cho người dân như ý kiến vừa nêu. Nếu CS có gan thì hãy thí điểm để một tỉnh nào đó không có Luật đất đai xem tình hình có ổn không. Cứ lấy lý do thu hồi đát đề làm dự án nọ, dự án kia phát triển này nọ. Chưa thấy phát triển đâu, chỉ thấy dồn người dân vào cảnh nghèo đói, khó khăn chồng chất, rồi còn gây ra bao bi kịch cho gia đình và dồn con người vào vòng tội lỗi và cả tội ác nữa. Xin nêu vài thí dụ đó là nhiều thanh niên trai tráng phải bỏ làng đi làm thuê ở các vùng xa xôi rồi đâm vào cảnh nghiện ngập, còn bao cô gái quê phải ra thành thị bổ sung vào đội quân ca ve (gái điếm). Cứ đến các khu giải trí nghỉ mát ở cả hai miền Nam Bắc thì thấy rất nhiều gái quê còn rất trẻ làm thú vui cho bọn người giàu có, kể cả quan chức CS.
CCRĐ Đảng chia ruộng cho dân thì đã đổ máu, nay Đảng lại thu hồi đất của dân thì Đảng viết thêm trang sử mới về tội ác. Đảng còn gây tội ác đến bao giờ? Dân ta cần làm gì để chấm dứt tội ác của CS?

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:37, 23/04/2013 - mã số 85116

Trước kia không có Luật đất đai thì làm gì có nhiều chuyện lình xình như hiện nay, nào khiếu kiện tập thể, nào biểu tình, nào "chống người thi hành công vụ" (thực chất là chống chính quyền cướp đất của dân). Đang yên đang lành tự nhiên mấy tên tham và điên đẻ ra cái luật đất đai, giống như khuân thùng thuốc súng về nhà rồi tìm mọi cách để tránh cho nó khỏi nổ. Cài gốc gây ra cái chuyện lình xình chính là cái Luật đất đai, muốn không có chuyện lình xình thì bó cái luật đất đai đi là xong. Quyền tư hữu phải coi là quyền thiêng liêng của con người như nhiều nước trên thế giới thì làm gì có chuyện người đân phải đổ máu vì cái luật đất đai.
Thế nhưng theo bọn CS thì không có luật đất đai quy định đất đai thuộc quyền công hữu của nhà nước (vớí những kiểu nói khác nhau) thì lại không đúng con đường XHCN. Như vậy cái gỗc sâu xa lại chính là cái CNXH gây ra. Như vậy thì vứt mẹ nó cái XHCN đi là xong. Nhiều nước không công hữu hóa đất đai nhưng họ vẫn tiến như diều, còn ta thì nhờ cái Luật đất đai mà chính quyền làm giàu bàng cách cướp của dân. Trước thì lấy của người giầu chia cho người nghèo và được nông dân ủng hộ. Nay làm ngược lại là cướp của người nghèo chia cho người giầu, người mình bóc lột lẫn nhau thì cả nước chỉ có lụn bại. Khốn nỗi bọn CS (không phải tất cả mọi người đang có thẻ đảng viên đều trong diện này) ngu dốt, không thi đua với nước khác để tiến lên mà chỉ lừa bịp và cướp bóc của dân mình để làm giầu cho bản thân.
Kết luạn cuối cùng: muốn giải quyêt tình trạng người nông dân không còn bị cướp đất và các hiện tương bất công khác thì phải lật đổ chế độ độc tài độc trị hại dân của bọn CS.

trưng thu (khách viếng thăm) gửi lúc 22:05, 21/04/2013 - mã số 84969
Test của tôi viết:
Tôi tin rằng bài này có số người đọc vào loại cao nhất.

Tôi đã copy nguyên văn bài, trình bày (layout) cho dễ đọc, đặt tên mới là: Hiểu đúng Luật Đất Đai để khỏi thiệt thòi khi bị thu hồi rồi giả vờ để quên vài bản ở quán ăn.
Tôi đứng từ xa quan sát.
Quả nhiên, một bác tò mò đọc, giấu vào túi, rồi đi photocopy.
Hôm sau, bà hàng xóm tôi đã có một bản y như vậy, đem sang thì thầm khoe tôi.
Test của tôi cho thấy đồng bào khao khát những thông tin thiết thân đến mức nào. Chỉ tiếc rằng nông dân ta rất ít tiếp cận internet.

Cảm ơn LS Hường nhiều lắm.

Chắc bác lại là một "phần tử" của nhóm Con Đường Việt Nam chứ gì? Được đấy!

Test của tôi (khách viếng thăm) gửi lúc 21:22, 21/04/2013 - mã số 84960

Tôi tin rằng bài này có số người đọc vào loại cao nhất.

Tôi đã copy nguyên văn bài, trình bày (layout) cho dễ đọc, đặt tên mới là: Hiểu đúng Luật Đất Đai để khỏi thiệt thòi khi bị thu hồi rồi giả vờ để quên vài bản ở quán ăn.
Tôi đứng từ xa quan sát.
Quả nhiên, một bác tò mò đọc, giấu vào túi, rồi đi photocopy.
Hôm sau, bà hàng xóm tôi đã có một bản y như vậy, đem sang thì thầm khoe tôi.
Test của tôi cho thấy đồng bào khao khát những thông tin thiết thân đến mức nào. Chỉ tiếc rằng nông dân ta rất ít tiếp cận internet.

Cảm ơn LS Hường nhiều lắm.

Trúng bản chất (khách viếng thăm) gửi lúc 07:23, 20/04/2013 - mã số 84836

Đây là bài viết rất thẳng thắn nêu được thực chất Luật Đất Đai chống lại nông dân Việt Nam
Đảng CS đang tuyên truyền Luật đất đai "mới" trong đó nhà nước có 4 quyền, dân có 7 quyền. Thực ra, 7 quyền của dân chung quy chỉ là quyền tạm thới được sử dụng đất trước khi bị thu hồi mà thôi.

Tôi tin rằng bài nay đã phát huy tác dụng "vạch mặt" bản chất chế độ XHCN theo quan niệm của đảng CS

Sigma (khách viếng thăm) gửi lúc 17:06, 19/04/2013 - mã số 84773

Cộng sản là bọn chây lười lao động chuyên môn lừa bịp để chiếm đoạt tất cả những thành quả lao động của con người.

Cám ơn Đỗ T Hường đã cho mọi người biết cái linh tinh của "luật đât đai"

khen quá? (khách viếng thăm) gửi lúc 08:02, 17/04/2013 - mã số 84504

Cụ Bùi Tín có vẻ đề cao cô sinh viên Luật Đỗ Thúy Hường. Mới đây cụ có bài ở VOA
http://www.voatiengviet.com/content/luat-dat-dai-duoi-mat-mot-sinh-vien-tre/1641914.html

Liệu lời khen của cụ có "quá" không?

Khách ABC (khách viếng thăm) gửi lúc 15:02, 09/04/2013 - mã số 83723
ngocthach viết:
Mác có 02 cái phát minh vĩ đại nhất để hình thành chủ nghĩa CS:
- đất đai thuộc về sở hữu toàn đân, có nghĩa là trên từng miếng đất không ai làm chủ cả,chỉ làm chủ trên toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt nam(điều này khó qua, có lẽ là mị dân rồi)
- Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (có lẽ Ông Mác xem con người là những cổ máy nhỏ nên khi nào cũng tuân theo mệnh lệnh sản xuất, không có tham vọng không có tình cảm, không có tham lam, không có dục vọng và hiện nay đã phá sản rồi)

Tôi cho rằng ông Marx đã nhầm lẫn khi ông ta cho rằng nguồn gốc chính của hiện tượng người bóc lột người nằm trong lĩnh vực tư liệu sản xuất và sở hữu đất đai, và để giải quyết nó ông ta đã phát minh ra hai thứ trên. Kết quả vận dụng phát minh của Marx chắc không cần phải bàn cãi nữa.
Ông Marx đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, một yếu tố nền tảng của hiện tượng áp bức bóc lột đó là quyền lực. Không cần nắm tư liệu sản xuất, một khi anh có được quyền lực tuyệt đối anh có tất cả, kể cả việc đàn áp, tước đoạt tự do của người khác.
Ở đây có bạn Kép Tư Bền nhà Marx học lỗi lạc, nếu bạn chịu khó vận dụng kiến thức học được của Marx vào điểm này biết đâu thế giới sẽ có chủ nghĩa "Kép Tư Bền"? Biết đâu việc "quốc hữu hóa quyền lực" (chế độ Dân chủ)lại là biện pháp có hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề người bóc lột người, giải phóng con người hữu hiệu hơn tất cả.

ABS (khách viếng thăm) gửi lúc 23:20, 08/04/2013 - mã số 83683

Thưa bác Lần Từng Bữa
Nếu thật bác đã hết sợ nhưng không biết nên làm gì để cải thiện tình hình đau khổ của đồng bào, xin bác hãy photo bài này phát tán rộng rãi cho bà con8.
Hy vọng sẽ góp phần làm biến chuyển tình hình.

Mong LS Thuy Huong viết tiếp "mặt thật" của Luật Đất Đai 2013

Lần Từng Bữa (khách viếng thăm) gửi lúc 20:20, 08/04/2013 - mã số 83677

Với tôi,bài của TH quá hay,tôi đọc như nuốt từng lời. Tôi cũng biết hết, tôi cũng như cả ...họ tôi bị lừa trong chuyện đất đai ...sở hữu toàn dân. Nhưng phân tích ra tấm ,món ,dể hiểu thì TH với tôi là số 1. CHỉ buồn là thân phận người nông dân trên đất nước VN thời XHCN chỉ là con kiến,muốn góp phần nhỏ làm nên điều kỳ diệu nào đó nhưng khó quá. phần đông chúng tôi đã vượt qua sợ hãi nhưng đường lối vẩn tăm tối lắm thay !

Đề-Nghị (khách viếng thăm) gửi lúc 14:47, 20/03/2013 - mã số 81976

1) Mong Danluan đề nghị bà Thúy Hường viết tiếp đề mục "Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?" mà bà nêu ở cuối bài này. Sau khi đọc bài này, đến mục trên, tác giả ngừng lại, nói là vì "bài đã quá dài", rồi kết thúc bài. Xin viết nốt đi.

2) Tôi cũng phần nào đoán ra mục đích của việc sửa luật 2003 (nay đang lấy ý kiến mọi người). Nhưng nếu có người hiểu biết nói cho rõ hơn, đủ hơn, vẫn tốt hơn cho bạn đọc. Vậy, "Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?"

ngocthach (khách viếng thăm) gửi lúc 08:42, 20/03/2013 - mã số 81941

Mác có 02 cái phát minh vĩ đại nhất để hình thành chủ nghĩa CS:
- đất đai thuộc về sở hữu toàn đân, có nghĩa là trên từng miếng đất không ai làm chủ cả,chỉ làm chủ trên toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt nam(điều này khó qua, có lẽ là mị dân rồi)
- Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (có lẽ Ông Mác xem con người là những cổ máy nhỏ nên khi nào cũng tuân theo mệnh lệnh sản xuất, không có tham vọng không có tình cảm, không có tham lam, không có dục vọng và hiện nay đã phá sản rồi)

KhamPhuc ThuyHuong (khách viếng thăm) gửi lúc 08:06, 20/03/2013 - mã số 81937

LS Đỗ Thúy Hường có ông nội là trí thức từ thời nước ta còn là thuộc địa của Pháp, nay đã 96 tuổi.
LS Hường rất am hiểu tình hình đất đai và chính sách của đảng về đất đai.
Tôi chỉ biết nói lời khâm phục

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Đừng có ảo tưởng rằng những người quan liêu, bảo thủ sẽ tự giác trao cho nhân dân quyền dân chủ, tự giác cụ thể hóa để thực hiện sự nghiệp đổi mới. Vấn đề tùy thuộc rất nhiều vào sự đấu tranh.

— Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên400 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Mắt Bão, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png