Đầy tớ và chủ nhân

 • Bởi tqvn2004
  07/02/2009
  3 phản hồi

  đây là thời chủ nhân ăn mày ăn nhặt

  trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt ngập mũi ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chận, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn si,

  ăn tất tần tật

  chỉ trừ ăn năn…

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Hoang Hong viết:
  Các bác cứ xem ảnh, hình xem, ông quan nào mặt cũng bự thịt thấy mà ghê tởm. Hỏi không ăn nhiều quá là sao mà béo thế? Giá mà có loại vi rút cứ nhè các ông quan , cán bộ chính phủ Việt nam mà lây nhiễm nhỉ.

  Năng lượng vào nhiều hơn năng lượng ra vì ít hoạt động cơ thể, nên dư thừa năng lượng đưa đến béo phì.

  Nói theo dân thì " làm ít ăn nhiều! ".

  Các bác cứ xem ảnh, hình xem, ông quan nào mặt cũng bự thịt thấy mà ghê tởm. Hỏi không ăn nhiều quá là sao mà béo thế? Giá mà có loại vi rút cứ nhè các ông quan , cán bộ chính phủ Việt nam mà lây nhiễm nhỉ.