Phong Trào Con Đường Việt Nam phát động cuộc thi viết với chủ đề "Quyền Con Người và Tôi"