Nguyễn Thị Nhung - My Dear Little Girl

Chia sẻ bài viết này
Vietnamese Orginal Text by Nguyễn Thị Nhung
English Version by Phiên Ngung

*

*

My dear little girl,

My chest ached thinking about you, my dear. Remember when we met last time, you jumped up arms around my neck. I held you tight kissing your cheeks still full of aroma of the milk I had fed you. I pulled your hair aside to kiss your forehead. However, this meeting was completely different. I couldn’t hold you in my arms because the terrible screen had separated you and me. Now, I sit here recounting these events, I deeply worry about you. I miss you so much. I love you so much. My dear little girl now has to confront all sorts of dangers alone. I spend each minute, each hour worry about you with such heavy heart but for my dear little girl, it would be much more terrifying experience.

The bruises on your body have cut through my heart. Looking at you thru the screen, when you fold your arms on your chest and said, "Mum! My chest is aching and I can’t breathe but you and dad must not worry – I am confident." I just wanted to scream, "Where’re your consciences, those heartless?" But I didn’t do that. I told myself, "No. Don’t waste it, not even a second. Just 20 short minutes, I must tell my dear daughter essential things." I swallowed my tear to pass on to you important messages. To me, it was an overwhelming task.

And then you told me to send whichever set of clothes that I like to see you wear for the court date. You want to groom yourself because of the respect you have for people. Your words make me realize that you’ve made it. You’ve grown up at a place most scary and harshest which is the prison. It was, more than ever, when I felt so proud of you. Time flied and 20 minutes had passed. You and I waves and blew our goodbye kisses. You turned around, moving slowly with each step frail and weak. I looked you walk away shattered my heart. How I worry so much about the savage and brutality as well as the unconscionable actions of Dinh Cong Chi, the warden of Long An Prison. Questions after questions came through my head. Why did he lie? Who was heartless enough to bash a girl to the point of unconsciousness? Were they prisoners? It doesn’t matter what they were they could not commit such brutal act toward a lovable girl like that. Why did he make me preparing a certification of my daughter well being? Was it his superior’s directive? This unreasonable pressure had caused me much more concern. My fear was rising, higher by the time, suffocated me.

On my journey home that day, my head was heavy to the point of explosion. The image of you, walked away slowly, in pain and your pains, all had rolled me in, tighter and tighter by the minute. When your dad was told of this how much pain he must endure! Your younger sibling said how they love you so much. Your sibling was very irritated.

My dear little girl! You know that I am not lonely. When I cry talking about you, my dear little girl, many people even though are far, very far away, are crying with me. Right now, I will try to do anything for you, even to scarify my life to achieve anything for you, even the smallest, I would not be hesitate nor I would regret it.

My dear little girl! Dad’s good daughter! Try your best, my dear! Dad and I will always love you, admire you and respect your choice. Dad and I always trust you.

Your dear mother.

Nhung Thi NGUYEN

Tâm Như gửi hôm Thứ Sáu, 03/05/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Đông Hà - Đất nước này không phải là một con đĩ!

Lê Đoàn Hùng - Tham nhũng: Nhìn từ nhân tố con người

Nguyễn Văn Thạnh - Đảng và Vua

Bức chân dung LS Lê công Định do họa sĩ Trần Thúc Lân vẽ

Lê Công Định - Trả lại hào khí Diên Hồng

Nelson Mandela đã thống nhất một đất nước đầy chia rẽ bằng cách nào?


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 11 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Thương hại thay! Ngưới nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động kỳ cho đến được công bình mới nghe. Vì sao mà người ta làm được như thế?

— Phan Chu Trinh (Đạo đức và Luân lý Đông Tây)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên493 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png