phản hồi

  • Tran Thi Ngự viết:
    Cảm ơn thông tin của bác NJ. Tôi đã có Kindle app và đã mua quyển 1 từ Amazon. Tôi tính chờ Amazon vì đã có account ở đó và cũng vì làm biếng không muốn đăng ký thêm account với Smashwords. Nhưng chờ hết tháng này mà Amazon không bán trở lại thì đành mua ở Smashwords vậy.

    Bác không phải mở account với Smashwords.
    Tôi không có account với Smashwords. Chỉ mua, trả qua thẻ tín dụng, rồi tải qua kindle app.

    Nguyễn Jung