phản hồi

  • Cảm ơn thông tin của bác NJ. Tôi đã có Kindle app và đã mua quyển 1 từ Amazon. Tôi tính chờ Amazon vì đã có account ở đó và cũng vì làm biếng không muốn đăng ký thêm account với Smashwords. Nhưng chờ hết tháng này mà Amazon không bán trở lại thì đành mua ở Smashwords vậy.