phản hồi

  • Cụ Phước này được cái cụ chửi ai thì độc giả thấy thương cụ, thông cảm với bệnh của cụ hơn là ghê tởm người bị chửi :D