phản hồi

 • He he, cụ nghị Phước chiên gia chém gió đã ra tay tát nước theo mưa:

  Bức Tâm Thư Gửi Người Dân Việt “Thiệt” – Nhân Nghe Về Huy Đức

  Đọc sách xong roài phê bình là chiện thường. Cụ nghị đêk thèm đọc dưng cũng viết được một bài dài dằng dặc chửi bác Huy Đức. Thế mới gọi là đỉnh cao chém gió:

  nghị Phước viết:
  tôi đã không thèm đọc bất kỳ trang nào của cái “tác phẩm” mà Huy Đức từ Mỹ mới tung ra trên mạng. Song, những âm thanh ồn ào của phía hồ hởi hân hoan tận dụng và bên nghiêm chỉnh phán phê đã khiến tôi, người học trò của bậc kỳ tài, đang tu theo cái thần và cái dũng của thánh nhân không thể không yêu cầu nhân viên kể tóm lược nội dung và tôi đã nhận ra ngay chân tướng sự việc khiến phải viết ra đây sự thật trụi trần

  Chiến này anh quyết mướn ô sin về để đọc sách báo cáo nội dung theo gương cụ nghị.