phản hồi

  • PHiên tòa quy kết những người bị bắt: Họ bị bắt từ hồi đầu tháng 8-2011, về tội danh định bởi điều 79 bộ luật hình sự: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

    Ở Việt Nam làm gì có "chính quyền nhân dân" mà chỉ có chính quyền đảng trị thôi. Xem ảnh thì thấy bị cáo có vài người, trong đó có cả phụ nữ yếu đuối, thế thì họ làm thế nào "lật đổ chính quyền nhân dân” được? Chỉ với 1/5 số lượng công an có mặt trong phiên tòa cũng có thể thừa sức trấn áp họ. Họ định lật đổ chính quyền bằng vũ khí gì? Trong khi đó nhà nước có đủ mọi binh chủng, xe tăng máy bay, tàu bò, tàu chiến đủ cả. Đảng CS kết tội đảng nọ đảng kia, trong khi đó Đảng CS đã trở thành đảng cướp theo đúng nghĩa đen. Trong một nước dân chủ mọi người đều bình đẳng, anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi.

    Vì lý do gì Đảng CS không cho người ta lập ra đảng khác trong khi đó thì một số người lại lập ra Đảng CS? Cái kiểu cửa quyền độc tài của Đảng CS thì cần sớm dẹp để mọi người được bình đẳng và yên bình. Còn Đagnr CS thì còn tù oan. Chính Đảng CS mới là đảng phản động, phản dân hại nước.