phản hồi

  • phiên tòa đấu tố XHCN viết:
    Nhìn bức hình của phiên tòa đấu tố XHCN ở trên, công an đông nghẹt vòng trong vòng ngoài !

    Quả thật, công an đông như "quân Nguyên" ấy nhỉ? Đó là chưa kể l đám "công an chìm" cũng đang làng bàng lềnh bềnh trôi trong cái phiên tòa ô nhục này!