phản hồi

  • Khách Ngu viết:
    Hôm nay có thông tin về sân sau của ông Tư Sang xem như chấm dứt khi Vợ ông Đặng Thành Tâm đã bán 13 triệu cổ phiếu Navibank. Nó cho thấy cuộc chiến Ba Tư vẫn còn căng thẳng và quyết liệt. Và ông Tư xem như mất nguồn viện trợ kinh tài để mua chuộc 175 ủy viên trung ương đảng rồi.

    Các bạn có thấy không? Ai sẽ thắng, ai sẽ thua sẽ rõ thôi.

    Không sợ 3 Dũng vì có Bá Thanh tiếp ứng cho Tư Sang. Bằng chứng là 3 Dũng giật mình, ra tay đánh phủ đầu đàn em Thanh nổ.
    Bọn tuyên ráo của Huynh theo phe nào ? Có lẽ nhiều phe nhỏ như Hải, dưới và Quyết Tâm theo phe 3 Dũng