phản hồi

  • Ý tưởng cơ bản của ông Sang là Đảng CSVN chủ động thay đổi như Myanmar, tức là chấp nhận nới lỏng cho một lực lượng chính trị ngoài Đảng CSVN tham gia vào chính trường, với điều kiện lực lượng này chấp nhận một sự thay đổi theo mô hình dân chủ xã hội, tức là không bài bác chủ nghĩa Mác nhưng sẽ cải cách triệt để về bản chất của ĐCS, để cộng tác với ĐCSVN xoay chuyển tình hình đất nước.

    --------------------

    Tin này nếu không phải là tin vịt bầu thì sẽ có khá nhiều người dân ủng hộ ngay. Trên Dân Luận và nhiều diễn đàn khác đã có người đề nghị rồi.

    Trương Tấn Sang cứ công khai hóa đi và tổ chức cụ thể cơ sở, tớ ủng hộ.
    Không đọc được "Chi tiết này chỉ được mỗi tờ Tuổi trẻ đưa, tất cả các tờ báo khác đều bị chặn". Có bác nào đọc được không ?