phản hồi

  • Bạn viễn vông quá còn lâu ông Sang mới có mong muốn chấp nhận lực lượng chính trị ngoài Đảng, đó chỉ là cách suy diễn của bạn thôi. Bạn nên đọc bài tiến sĩ Alan Phan con sói và con cừu, chả bao giờ con sói lại đi từ bỏ quyền lợi của nó vì lợi ích của con cừu. Cứ nhìn sang các nước Bắc Triều Tiên, Cu ba, Srya, Irac, Lybya thì biết chỉ khi nào chết đến đít cùng đường thì các vị lãnh đạo ấy mới từ bỏ quyền lợi của mình thôi. Đất nước ta giờ thối nát lắm rồi lý tưởng vì dân vì nước của Đảng xưa kia đã quá xa vời chỉ còn lý tưởng vì tiền thôi