phản hồi

 • Anh Minh viết:
  ...
  Hy sinh cả đời cha vì nghe lời dụ dỗ ngọt ngào "quí hơn độc lập"
  ...

  Ông có thể chửi bới CQ hiện nay tôi không quan tâm. Nhưng xin ông đừng xúc phạm vong linh của những 'đời cha' này! Những 'đời cha' hy sinh chống ngoại xâm giành độc lập chẳng phải vì nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của ai cả mà họ chiến đấu vì lí tưởng của họ cho một VN độc lập. Họ ở đây bao gồm biết bao thế hệ trước CS đó.

  Ủa mà sao giọng lưỡi này giống mấy ông CQ VN thế không biết. "Mấy ông biểu tình chống TQ chắc là vì nghe những lời dụ dỗ của các thế lực phản động"