phản hồi

  • Còn hơn một tuần nữa là cuộc thi sẽ ngừng nhận bài dự thi để bước sang giai đoạn "độc giả bình chọn" và hoàn thành việc chấm điểm các bài dự thi. Mời độc giả Dân Luận và ủng hộ viên của Con Đường Việt Nam có dự định tham gia nhanh chóng gửi bài viết tới lienhe@conduongvietnam.org nhé!