phản hồi

  • Đồng ý là phải mạnh dạn nêu ra chính kiến, ấm ức đã lâu muốn viết cho hả. Nhưng nói thật chỉ sợ nó phát hiện ra, có thể chưa đến mức đi tù, nhưng nó gây khó dễ, gọi lên làm việc với chính quyền hết ngày này sang ngày khác, kiểm điểm lên xuống bầm dập. Cái gì chứ đình chỉ công tác là có, lúc đó vợ con lại chết đói mất. Bản thân thì không sao, chỉ sợ vợ con khổ lây. Đấy chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình mà đã sợ xanh mặt, không dám nói, như thế cũng đủ biết nhân quyền như thế nào phải không các bác :D.