phản hồi

  • Admin viết:
    Tôi tin rằng việc thí sinh bị lộ nick không liên quan đến quy trình của Ban Tổ Chức. Trong Ban Tổ Chức chỉ có tôi có thông tin thực của thí sinh mà thôi, các thành viên khác và BGK không biết thông tin này. Sự việc thí sinh bị lộ nick như thế nào còn chưa rõ ràng, và tôi cũng không muốn tiết lộ nhiều sợ ảnh hưởng tới thí sinh. Chỉ biết rằng nó liên quan đến các hoạt động khác bên ngoài cuộc thi của thí sinh.

    Tôi không hiểu "lộ nick" thì có vấn đề gì? Vì theo tôi hiểu thì nick chỉ là bút danh tùy thích, và ai cũng có thể biết. Còn cái tên thật (tài khoản, chứng minh thư) mới là quan trọng.