phản hồi

  • NiMarxNiJesus viết:
    Nếu trong tuần này cho đến hết thứ hai ngày 24/9 thì tôi rảnh lắm nên có thể đảm trách, sau ngày này tôi bận về tham dự hội nghị người VN ở nước ngoài tại SG .

    Nếu DL định tổ chức hội thoại với anh LTL về những thắc mắc của độc giả, có thể tổ chức sớm. Từ đây tới hết ngày 23/9 do anh Ni đảm nhiệm. Sau đó, một tuần nữa mời anh Nguyễn Việt (theo đề cử của chị Ngự) cũng hay. Phong phú hơn và khách quan hơn, đa chiều hơn.