phản hồi

  • Vú sữa Lò Rèn quả tròn, màu trắng, mỏng vỏ, nhỏ hạt, dày ruột, lúc chín vỏ chuyển sang màu phơn phớt vàng hồng.

    Tuy nhiên tấm hình lại cho thấy loại vú sữa khác, loại màu tím